Gezondheid en hygiene

gezondheid1Een aantal  mensen in Suriname heeft  moeilijk toegang tot de reguliere gezondheidszorg, ofwel omdat ze in een uithoek wonen, ofwel omdat ze niet goed op de hoogte zijn van de
mogelijkheden die er zijn.

Op incidentele basis geven we voorlichting over bv het voorkómen van tienerzwangerschappen of over  coronavaccinaties.

Daar waar een individuele hulpvraag zich voordoet zullen wij in eerste instantie verwijzen naar de dokterspost of helpen de weg naar de reguliere gezondheidszorg te vinden, b.v. door het maken van een afspraak

Soms kunnen we zelf de helpende hand bieden, b.v.  door via- via  iemand aan een rolstoel te helpen waar hij/zij in het reguliere circuit heel (te) lang op moet wachten.

Wilt u meer weten over onze projecten, of wilt u een project financieel steunen, dan kunt u een mail sturen naar secretaris.ks@gmail.com of direct geld overmaken naar ons bankrekeningnummer :
Kansrijk Suriname, NL 65 TRIO 0390 4619 89 o.v.v.  uw naam en (e-mail)adres, en evt bestemming.

Kansrijk Suriname heeft een ANBI status, dus uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Wilt u ons helpen?

U kunt HIER geld aan ons overmaken