Voorlichting op het gebied van gezondheid en hygiene

gezondheid1Een aantal  mensen in Suriname heeft  moeilijk toegang tot de reguliere gezondheidszorg, ofwel omdat ze in een uithoek wonen, ofwel omdat ze niet goed op de hoogte zijn van de
mogelijkheden die er zijn.

Kansrijk Suriname probeert een helpende hand te bieden door het geven van voorlichting over

  • Puberteit, seksualiteit en het voorkómen van tienerzwangerschappen
  • EHBO
  • Gezonde voeding
  • Leefstijl
  • Hygiëne

Altijd proberen we dit te doen in goed overleg met de bestaande medische zorg, soms werken wij daar ook mee samen.gezondheid2

Hier kunt u ons bezig zien in het jeugdjournaal. vanaf de 5e minuut.

Daar waar een individuele hulpvraag zich voordoet zullen wij in eerste instantie verwijzen naar de dokterspost of helpen de weg naar de reguliere gezondheidszorg te vinden, b.v. door het maken van een afspraak of het overleggen met een arts wat de beste weg is . Soms kunnen we zelf de helpende hand bieden, b.v.  door via- via  iemand aan een rolstoel te helpen waar hij/zij in het reguliere circuit heel (te) lang op moet wachten.

Als medische posten in het binnenland het ons vragen nemen we voorlichtingsmateriaal voor hen mee uit Nederland. Omdat welzijn, duurzame energie en milieuproblemen natuurlijk  raken aan de gezondheidszorg zijn we ook daar mee bezig.
Om dit alles  te realiseren gaan tweemaal per jaar twee vaste vrijwilligers een maand naar Suriname.

Wilt u meer weten over onze projecten, of wilt u een project financieel steunen, dan kunt u een mail sturen naar secretaris.ks@gmail.com of direct geld overmaken naar ons bankrekeningnummer :
Kansrijk Suriname, NL 65 TRIO 0390 4619 89 o.v.v.  uw naam en (e-mail)adres, en evt bestemming.

Kansrijk Suriname heeft een ANBI status, dus uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Wilt u ons helpen?

U kunt HIER geld aan ons overmaken