Secretarieel jaarverslag 2020

    SECRETARIEEL JAARVERSLAG 2020


STICHTING KANSRIJK SURINAME

Samenvatting
Ook in Suriname werd het leven in 2020 sterk beïnvloed door de Covid-pandemie. Het land is snel begonnen met het instellen van strenge lockdowns. Na het versoepelen van de regels, schoten de cijfers weer omhoog en werden nieuwe maatregelen genomen. Scholen werden gesloten, weer geopend en weer gesloten. Dezelfde golfbeweging was zichtbaar voor een avondklok en bezoekregelingen.  De invloed op het dagelijks leven en dus ook op de activiteiten van de stichting was groot. De projecten van Kansrijk Suriname volgden alle maatregelen nauwgezet. Huiswerklessen werden stopgezet, opgestart en weer gestopt. De bibliotheek ging dicht, weer open en weer dicht. Dit alles gebeurde  in nauw overleg met het Surinaamse bestuur en de beheerders/docenten.
Vanaf oktober konden we weer gedeeltelijk doorgaan met onze activiteiten. Kleine groepen kinderen kwamen weer naar de bibliotheek en de huiswerkbegeleiding begon  ook in kleine groepen weer. Alles met handhaving van de coronaregels. Ontsmetten, handen wassen en zo veel mogelijk afstand houden tot de volwassenen. Met de danslessen wachtten we nog even. Dat vonden we nog te riskant.
In Nederland vergaderden we via beeldbellen, ook met Suriname. Zo bleven we actief voor onze stichting: Kansrijk Suriname.

School in coronatijd
Ook de scholen in Suriname gingen dicht. Voor veel kinderen had dat meer impact dan wij ons in Nederland kunnen voorstellen. Men besloot, in navolging van andere landen, het onderwijs via internet voort te zetten. In Nederland had dat al heel wat voeten in de aarde, maar stel je je voor: Sunny Point, veel huishoudens hebben geen stroom, laat staan internet. Het meeste internet gaat via je telefoonabonnement, maar als je via je telefoon (als je al een telefoon hebt……) zoomlessen volgt ben je wel heel snel door je data heen. Voor de basisschool kwam er schooltelevisie, maar wat als je geen televisie hebt…..
Veel kinderen volgden dus geen lessen die tijd. Wij sponsorden een meisje, dat we al jaren ondersteunen met bus- en schoolgeld, nu met extra internetgeld. Zij moest zich voorbereiden op haar eindexamen HAVO, dus dat was extra belangrijk. Toen daarna de scholen weer begonnen  ontstond het volgende probleem: er reden geen bussen. Per taxi naar school vanuit Sunny Point kost heel veel geld,  dus toen steunden we haar met taxigeld, zowel voor de belangrijke laatste lesdagen als voor de examendagen en natuurlijk de dag van de uitslag en het ophalen van haar cijferlijst.(geslaagd! met biologie zelfs als beste van de school! ) Ook haar zusje, die in de eerste van de MULO zat (ze is nu over naar klas 2) moest nog een paar dagen naar school. Die kon dankzij KS ook met de taxi.
Veel kinderen hadden geen steuntje, en konden het laatste stukje school niet doen. Zij bleven zitten of deden geen examen.
Ook in het nieuwe schooljaar was het niet eenvoudig. Er reden nu wel bussen, maar die waren ruim 3x zo duur als eerst. Vanuit Sunny Point moet je met 3 bussen naar school, dat is voor de meeste huishoudens te duur. Gelukkig konden wij weer een bijdrage leveren en betaalden we de dure buskosten. Maar de klassen gingen niet iedere dag naar school omdat de groepen kleiner waren gemaakt. Weer was er internet nodig. En weer konden we helpen.

Hieronder een verslag van wat er wél doorging.

Bestuur KS Nederland
Het bestuur vergaderde in 2020   6 x, het merendeel online.
Er waren geen bestuurswisselingen, zodat het bestuur nog steeds bestaat uit Willem Wanrooij, voorzitter en lid DB, Henk van Tilborg, vice voorzitter, Jeroen Martinot, penningmeester, Joleen Caljouw, secretaris en lid DB, Marien Troost, lid , Bram de Knegt, lid.

Bestuur KS Suriname
Naast Tolin Alexander  als voorzitter, hebben we Jenny Polanen bereid gevonden de secretarisrol op zich te nemen. Jenny heeft evenals Tolin een uitgebreid netwerk. Dat is van groot belang om zaken een impuls te geven en te versnellen. Vanuit de haar kenmerkende bewogenheid stapte ze in het werk van Kansrijk Suriname om kansen te bieden aan jongeren. Welkom Jenny!
Jenny en Tolin hebben in deze coronatijd veel zaken moeten regelen.

Activiteiten in Suriname van bestuur, vrijwilligers en stagiaires
In januari/februari waren Willem Wanrooi,j de voorzitter in Nederland, en Bram de Knegt, bestuurslid in Nederland, met hun echtgenotes 4 weken in Suriname.
Ze maakten uitgebreid kennis met Jenny en Tolin die ze hiervoor alleen nog maar via zoom kenden en namen officieel afscheid van de oude bestuursleden, Eveline Ramdhan en Georgian Singorawi, die jarenlang veel goed werk voor de stichting hebben gedaan.

Wij werden erop geattendeerd dat we nog geen vertrouwenspersoon hadden. Gelukkig vonden we die snel in de persoon van Rinia Alfaisie, maatschappelijk werkster, die wij al kenden omdat ze af en toe   als vrijwilliger (seksuele) voorlichtingslessen geeft in Sunny Point,

Onze (volgeboekte) ”Anders dan anders” reis naar Suriname kon helaas door corona geen doorgang vinden.

Van november  2019 – maart 2020 kwam vrijwilliger Maayke Menger activiteiten doen voor de kinderen in de bibliotheek, zie nieuwsbrief april 2020

Activiteiten in Nederland
In Nederland werd ook dit jaar veel goede, merendeels gebruikte kleding verzameld en regelmatig opgestuurd naar Sunny Point, waar wekelijks een Bun Kopu Serie (tweedehands verkoop) werd gehouden. In coronatijd ging het een beetje anders , maar alle kleding vond een bestemming: voor weinig geld kunnen moeders hun kinderen en soms zichzelf goed kleden. 

Stagiaire culturele anthropologie  Luna Swelsen werkte online hard mee aan ons projectplan Mulo aan de rivier (zie later meer)

In 2020 is gewerkt aan het uitbreiden van de achterban en het genereren van steun d.m.v. flyers, die in publieke ruimtes verspreid werden. Dit heeft geresulteerd in een aantal donaties. Dit is echter nog niet voldoende om alle lopende kosten te dekken. Wij zullen aan de uitbreiding in  2021 blijven werken.

Verder werd er af en toe op verzoek een lezing gegeven over onze projecten, wat eigenlijk altijd resulteerde in kleinere of grotere giften. 

Subsidieaanvragen gingen de deur uit en werden vaak gehonoreerd. zie verder in dit verslag.

Er werden drie nieuwsbrieven verstuurd, in april 2020, oktober 2020 en in december 2020

Sponsoren en giften
Weer kunnen we dankbaar terugkijken op alle donaties die we ontvingen, zowel van particulieren als van fondsen.
Ook in 2020 zijn de (zij het schaarse) hiphoplessen betaald door de stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek
We kregen een prachtig bedrag voor de lopende kosten van alle activiteiten in Sunny Point
Onze hartelijke dank hiervoor!

Onze projecten:

De Clarkeschool
KS ondersteunt de Clarkeschool (18 km buiten Paramaribo, iets voorbij Sunny Point) al sinds 2010. Inmiddels is de school veranderd van een van de armste scholen in heel Suriname tot een voorbeeldschool voor de gehele omgeving. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dat niet alleen de verdienste van KS is. Schoolleider Jane Ladi is een kei in geld lospeuteren van diverse instanties. 

Nadat we in 2016 startten met een ontbijtproject, openden we eind 2018 “de Hof van Clarke “, bestaande uit moestuinbakken en een paar vruchtbomen op het schoolterrein. Doel is dat er uiteindelijk genoeg groeit om met enige regelmaat een goede maaltijd, bijvoorbeeld cassavesoep op school te bereiden.  Soep is een goede maaltijd als deze calorisch wordt versterkt met cassave, en er verder veel groenten in zitten en kip. Een hok en kippen is nog een wens, en inmiddels hebben we daar een donatie voor gekregen. Het plan is al rond, de bouw nog niet. In november was er voor het eerst genoeg voor eenmalig soep voor iedereen, maar verder wordt voorlopig de geoogste groente meegegeven aan de kinderen die het het meeste nodig hebben.
Inmiddels is al wel fase twee, meer moesbakken, opgeleverd, en hebben we ook een flinke donatie gekregen voor het planten van meer vruchtbomen .
Ook is een aanvang gemaakt met het inrichten van de schoolkeuken. Er zijn al een gasstel, een voorraadkast en pannen. Aan de rest wordt gewerkt.
Een leerkracht is aangesteld die zich uitsluitend met de moestuin bezighoudt. Zij onderhoudt samen met de kinderen de tuin en de biologielessen worden deels door haar in de tuin gegeven.
In 2020 liep het geheel uiteraard mondjesmaat vanwege de lockdown gedurende een groot deel van het schooljaar. Hoe fijn was het dat op de Clarkeschool de moestuin zo weelderig groeide. Het ‘tuinteam’ van de school bleef af en toe de bakken met groenten verzorgen. Toen er geoogst kon worden, konden een paar gezinnen, die het het moeilijkst hadden, van  groenten voorzien worden.
De moesbakken leden sterk onder het gebrek aan onderhoud. Termieten namen bezit van het hout. Dat moeten we het komende jaar herstellen.
Toch kregen we ook af en toe een leuk berichtje: toen de kinderen weer op school kwamen werden van een hele grote oogst (bak)bananen frietjes gebakken voor alle kinderen!

Sunny Point
1-bibliotheek
Van november  2019- 12 maart 2020 kwam vrijwilliger Maayke Menger activiteiten doen voor de kinderen in de bibliotheek, zie nieuwsbrief april 2020
Vanaf maart moesten we de bibliotheek sluiten door corona . Er waren ook geen voorleesuren, tot de bieb in oktober weer openging, voor maximaal 10 kinderen per keer

Het terrein voor de bibliotheek wordt begrensd door een trens (sloot) . Bij elke tropische regenbui spoelt zand van de opgehoogde grond rond de bibliotheek weg in de trens. Het terras dat de toegang vormt tot de bibliotheek, verzakt daardoor regelmatig. Om de terugkerende onderhoudskosten hiervoor te verminderen, wil Kansrijk Suriname de trens overkappen en het gehele terrein bestraten. Hiervoor is een projectplan opgesteld. Financiers worden gezocht en uitvoerders benaderd. In 2020 zijn de eerste aanvragen verstuurd. Hierop is nog niet positief gereageerd. We continueren onze pogingen om sponsoren te vinden.

2-Bun kopu serie
Wij verzorgden ook dit jaar weer een goederenstroom van voornamelijk gebruikte kleren naar een alleenstaande vrouw in Sunny Point, die haar gehandicapte nicht en een verlaten neefje onderhoudt en dagelijks maaltijden verzorgt voor een tiental kinderen . Zij verkoopt de goederen door, op de zogeheten Bun Kopu Serie (letterlijk: goedkoop verkopen), en verdient hiermee een deel van haar inkomen. De kopers kunnen hun kinderen en zichzelf voor weinig geld behoorlijk kleden. Ook dit is een manier om kansen te bieden.

3-Microcrediet en subsidie voor cateringbedrijfje
Toen wij de bibliotheek bouwden, bouwden we tegelijkertijd het casco voor een klein cateringbedrijf. Jeanette, de beheerder van de bieb, had al jaren deze wens, die we nu helpen te realiseren. Maandelijks lost ze af op het bedrag dat wij haar geleend hebben. Verder spaarde ze om genoeg geld te hebben om alles af te maken. Dankzij een genereuze gift van de Van den Tweel Foundation is haar bedrijf nu vrijwel af. De menu‘s zijn ontworpen. Op 1 december  2020 had  Sunny Point haar eerste eethuis met afhaal. 

4-Muziek- en afrodance-lessen.
KS  verzorgt in samenwerking met een muziekleerkracht en een dansleraar respectievelijk muzieklessen voor de lagere-schooljeugd en lessen afrodance voor pubers.
De muzieklessen zijn nog steeds een groot succes. Juf Urmi Adams verzint steeds nieuwe dingen voor de kinderen, er wordt gezongen, gedanst en met zelfgemaakte instrumentjes muziek gemaakt.
Van maart  tot oktober waren er geen muzieklessen.
De danslessen werden alleen de eerste drie maanden van het jaar gegeven, dit jaar door Faizel Belfor. De Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek sponsorde wederom  de lessen die wél doorgingen.

5-Huiswerkbegeleiding
De huiswerkbegeleiding aan lagere schoolkinderen liep goed. Eerst werd les gegeven in de bibliotheek, maar gezien het gebrek aan ruimte voor grote tafels en 20 stoelen is er uitgeweken naar de buurvrouw, “Mamadoe”, die op zondag een kerkgenootschap huisvest onder een afdak aan haar huis, en de ruimte wel voor een klein bedragje beschikbaar wilde stellen aan de huiswerkgroep.

2x per week tot aan de coronastop kregen ruim 20 kinderen  hulp bij huiswerk, extra les in rekenen en taal en werden repetities gezamenlijk voorbereid. Dit resulteerde in uitstekende rapporten, blije kinderen en ouders, en een trotse juf. Na de corona-stop is per 1 oktober weer begonnen met huiswerkbegeleiding, nu voor groepen van maximaal 10 kinderen.

6-Voorlichting.
Kansrijk Suriname is in 2020 gestart met het geven van voorlichtingssessies aan de jeugd van Sunny Point. Er zijn veel tienerzwangerschappen. Een Surinaamse vrijwilliger, (zie eerder in het verslag)  die de talen uit het binnenland, die ook in Sunny Point worden gesproken, spreekt, verzorgde 3 voorlichtingsbijeenkomsten. Gemiddeld tachtig kinderen, jongens en meisjes, waren aanwezig.   Om eerder genoemde coronaredenen werd na deze drie bijeenkomsten geen voorlichting meer gegeven in 2020

7-Kunst
Dit is een nieuwe activiteit. Marrons, bewoners van het binnenland, zijn tijdens de Binnenlandse oorlog op de vlucht geslagen en neergestreken in Sunny Point. Losgemaakt van de traditionele gemeenschappen in het binnenland en niet behorend tot de gevestigde groepen in Paramaribo, is er weinig cohesie, een grote werkeloosheid en veel armoede. Tot de traditionele kunstuitingen van de Marrons behoort Tembe. Een traditie die in Sunny Point nog  niet (zichtbaar) gebruikt wordt. Kansrijk Suriname wil proberen de samenwerking te vergroten, het zelfvertrouwen te laten groeien en inwoners trots te laten zijn op hun wijk door de inzet van Tembe en eventuele andere kunstvormen.
Het doel:  Sunny Point  gaat van zichzelf, in samenwerking met Kansrijk Suriname, iets bijzonders maken. Immers, een mens heeft eten, drinken en kleren nodig om te overleven. Hij heeft opleidingen nodig om de toekomst tegemoet te durven zien, en zelfvertrouwen en trots om de energie te hebben zich te ontworstelen aan armoede en misère.
Belangrijk uitgangspunt is dat dit proces van onderop gerealiseerd gaat worden. De rol van KS is de katalysator zijn en begeleider van het proces. Wij zijn niet de invullers van de inhoud.  Eind 2020 zijn de eerste verkennende stappen gezet bij invloedrijke leden van de twee gemeenschappen in Sunny Point, Aucaners en Saramaccaners. Men was enthousiast en is  begonnen met het verkennen van namen die bij de opzet en uitrol van belang kunnen zijn. In 2021 wordt deze weg vervolgd. Trekker is onze voorzitter in Suriname Tolin Alexander. 

Individuele ondersteuning
We steunden in schooljaar 2019-2020 een aantal kinderen In Sunny Point  en we continueerden het school- en busgeld voor een HAVO- leerlinge, die in juli 2020 glansrijk is geslaagd voor haar HAVO-diploma. Ze had een prachtige cijferlijst zonder  onvoldoendes, en is als beste van de school geslaagd voor biologie.
Ze wacht op een plaats bij de opleiding verloskunde. (dat kan jaren duren!) Ondertussen heeft ze werk en heeft nu van ons voorlopig geen steun meer nodig. Haar bedankbriefje aan ons wil ik u niet onthouden:”(…..) Ondanks dat ik een zoontje heb , heb ik met behulp van Stichting Kansrijk Suriname de helft van mijn doel al kunnen bereiken , en ik ben heel erg trots op mezelf. Stichting Kansrijk Suriname jullie betekenen echt iets in mijn leven , jullie hebben een deel van mij kunnen vormen en ik ben trots op jullie.Nogmaals hartelijk dank. KANSRIJK SURINAME JULLIE ZIJN TOP❗💪🏻.”
Haar jongere zusje helpen we ook met bus- en schoolgeld. Zij behaalde in juli 2020 ook uitstekende resultaten en ging over naar MULO 2
Vanaf oktober 2020 steunen we ook haar broertje (MULO 1). 

De lagere school in Brownsweg, digitaal onderwijs
In 2015 startte KS, in samenwerking met Maurice de Hond / de Steve JobsSchool, een proef om te zien  of de combinatie onderwijs en ICT, vooral gezien het slechte onderwijs op scholen buiten Paramaribo en in het bijzonder in het binnenland, voor meer kansen zou kunnen zorgen. In de volgende  jaren zijn we hiermee doorgegaan.
Momenteel loopt het project nog mondjesmaat in Brownsweg, waar de iPad-docent die door ons ingewerkt werd, naar een andere school is vertrokken. In 2021 zullen we het traject evalueren en besluiten of en hoe een continuering nodig en mogelijk is

Gujaba
Gujaba is het op één na grootste dorp aan de Surinamerivier met 6000 inwoners en twee basisscholen. Een van beide scholen had wel prachtige WC’s, maar geen water om door te spoelen. Kansrijk Suriname heeft de aanvoer van water geregeld, in de regentijd met water uit de dakgoten en in de droge tijd met water dat uit de rivier opgepompt wordt. In 2018 is dit systeem uitgebreid met een mobiele watertoevoer (pomp, brandslangen, boot en bootsman) voor meer waterverzamelpunten in Gujaba en in omliggende dorpen. Voor het gebruik van de toiletten en de handhygiëne is de watervoorziening van groot belang. Door de pandemie is het bestuur in 2020 niet in Gujaba geweest. Het is daardoor moeilijk om de huidige situatie te beoordelen. Zodra reizen weer mogelijk wordt, bezoeken we Gujaba en evalueren daar de recente, relevante ontwikkelingen. Op grond daarvan wordt het verdere beleid bepaald. 

Behalve de voetbalclub die in 2018 door onze stagiaires is opgericht en die nog steeds goed draait, zijn onze buurthuisactiviteiten activiteiten hier gestopt door gebrek aan continuïteit.

Onderwijsproject in voorbereiding
Op verzoek uit Suriname van direct betrokken leden van het binnenlands bestuur aan de Boven-Surinamerivier onderzoeken we de mogelijkheden om mulo-onderwijs in het binnenland te organiseren, door gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om staatsexamen per vak af te leggen. Dit is een totaal haalbaarheidsonderzoek, inclusief financiering, raadpleging en veelvuldig overleg met het binnenlandse bestuur van Granman, hoofdkapitein en kapiteins en bemensing.
De eerste verkenningen met genoemd binnenlands bestuur hebben plaatsgevonden, evenals met mensen uit het onderwijs met grote ervaring in het (basis-)onderwijs langs de rivier. Het plan voorziet in een lang gekoesterde wens van degenen met wie gesproken is. De eerste financiers zijn voorzichtig geraadpleegd. Met het schrijven van het Projectplan waren we heel 2020 bezig. Wij werden daarbij geholpen door Luna Swelsen, stagiaire culturele anthropologie.
Door de verkiezingen in Suriname en de daarmee gepaard gaande wisseling van de wacht, is het traject vertraagd. Ook heeft de corona-reisstop ervoor gezorgd, dat geen bestuursleden uit Nederland aanwezig konden zijn in Suriname om besprekingen te hebben en verkenningen uit te voeren. Het project staat dus even on hold.

Toekomstplannen
Nu alle activiteiten weer hervat zijn, in kleine groepen en met beschermende maatregelen, kijken we als besturen in Nederland en Suriname naar nieuwe wegen om te blijven werken aan ontwikkeling, onderwijs, samenwerking en zelfvertrouwen. Allemaal elementen die voor ieders toekomst van groot belang zijn.

Over onze toekomstplannen kunt u lezen in het beleidsplan 2021

We verheugen ons op een nieuw Kansrijk jaar waarin corona hopelijk verdwijnt.
Joleen Caljouw, secretaris
januari 2021