Secretarieel jaarverslag 2018

2018 was een heel speciaal jaar voor ons.

De Clarkeschool werd uitgebreid met een moestuin, we openden een bibliotheek in Sunny Point en we bouwden een aangepaste woning voor een gehandicapte jonge vrouw. Het bestuur in Suriname werd uitgebreid, een aantal vrijwilligers en stagiaires deed weer prachtig werk en er was een leuk vakantieproject in Sunny Point.

Wat niet zo plezierig was, is dat onze website gehackt werd, en dat we eind 2018 nog niet alles op de website hebben hersteld.
Gelukkig hebben we altijd nog onze Nieuwsbrieven, waar we dit jaar 3 van verstuurden.

Ik wens u veel leesplezier.

 

Bestuur KS Nederland

Het bestuur vergaderde in 2018 6x
Er waren geen bestuurswisselingen, zodat het bestuur nog steeds bestaat uit:
Willem Wanrooij, voorzitter en lid DB, Henk van Tilborg, vice voorzitter, Jeroen Martinot, penningmeester, Joleen Caljouw, secretaris en lid DB, Marien Troost, lid , Bram de Knegt, lid.

Bestuur KS Suriname
Het bestuur in Suriname probeerde maandelijks te vergaderen. Dat lukte niet altijd, maar via whatsapp was veel overleg mogelijk.Ruth Joedoleksono trad toe tot het bestuur, dat nu bestaat uit Eveline Ramdhan, voorzitter, Ruth Joedoleksono, secretaris en Georgian Singorawi, penningmeester.

Activiteiten in Suriname van bestuur, vrijwilligers en stagiaires
Bestuursleden Willem Wanrooij, Henk van Tilborg, Marien Troost, Joleen Caljouw en Bram de Knegt, evenals de vaste vrijwilligers Marianne Rutgers, Petra Wanrooij en Lenie Mulder, bezochten verspreid over het jaar al onze projecten.
Bezoeken aan Suriname geschieden altijd op eigen kosten.

In februari rondde stagiaire Stefanie Bruggeling haar eindstage conservatorium af met drie voorstellingen die ze gedurende drie maanden maakte met de kinderen van kinderhuis Prasoro.
Ook hielp ze juf Urmi in Sunny Point bij de muzieklessen.

Wilt u hier meer over lezen, dan kan dat  hier. Erna kunt u evt. ook haar twee andere blogs lezen.

Van februari t/m juni deden Sarana Donkers en Alindah Truijen hun derdejaarsstage SPH in Gujaba, waar ze buurthuisactiviteiten organiseerden voor de basisschoolkinderen daar. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief april 2018 of hun blog

Vrijwilliger Carla Otten kwam in juli en augustus (de grote vakantie is in Suriname later dan in Nederland) helpen met lezen en rekenen op  de lagere school in Brownsweg. Zij schreef een verslagje in de nieuwsbrief van december 2018 

Toon Boogers  kwam eind augustus twee weken helpen in onze net geopende bibliotheek. Hij schreef er een zeer enthousiast verslag over, dat veel inzicht geeft in de leefomstandigheden van de mensen in Sunny Point.

Vanuit de sportacademie in Paramaribo kwamen  een paar maanden  steeds twee stagiaires  wekelijks sporten met de kinderen in Sunny Point. De sportmiddagen werden druk bezocht en zowel de stagiaires als de kinderen genoten enorm.

Activiteiten in Nederland
Vanuit  Nederland werd veel goede, merendeels gebruikte kleding met enige regelmaat opgestuurd naar Sunny Point.
Verder werd er af en toe op verzoek een lezing gegeven over onze projecten, wat vaak resulteerde in kleinere of grotere giften.

Subsidieaanvragen gingen de deur uit en werden vaak gehonoreerd. zie verder in dit verslag.

Donaties
We ontvingen dit jaar grote subsidies van een aantal stichtingen, voor de bouw van de bibliotheek, de aangepaste woning en de moestuin op de Clarkeschool.
Ook  bijdragen van particulieren kwamen binnen.
Hartelijk dank hiervoor!

Sponsorreis
Stichting  Kansrijk Suriname  heeft dit jaar voor het eerst een bijzondere reis samengesteld voor belangstellenden om Suriname te leren kennen op een andere manier dan mensen gewend zijn. Naast de mooie dingen van Suriname die we bekeken, zoals het regenwoud en de bijzondere architectuur (Unesco Werelderfgoed) bezochten we ook de projecten die door onze stichting worden ondersteund.

Hier kunt u het programma bekijken, en in de nieuwsbrief van december 2018  kunt u een verslag lezen

Hieronder een verslag van al onze projecten

Sunny Point
    –Bouwprojecten Sunny Point

  – Bibliotheek
  De bouw van de bibliotheek inclusief sanitair en schilderwerk    werd in maart  afgerond
Op 24 maart werd de bibliotheek officieel geopend door kinderboekenschrijfster  Indra Hu en  bestuurslid Marien Troost. Er waren veel mensen. Meer kunt u lezen in de  nieuwsbrief van april 2018 

-Aangepast huis
Ook de aangepaste woning voor een jonge gehandicapte vrouw werd opgeleverd.
Hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief van juli 2018

-Cateringbedrijfje
Naast de bibliotheek bouwden we een ruimte waar de beheerder van de bibliotheek een cateringbedrijfje wil beginnen. Zij kan dit betalen middels een microcrediet dat ze in maandelijkse porties aan ons aflost. Omdat wij haar betalen voor haar diensten in de bibliotheek kunnen we de maandelijkse aflossingen aftrekken van haar salaris, zodat de aflossingen gegarandeerd zijn.

 –Muzieklessen
Juf Urmi gaf wekelijks muziekles aan een grote groep kinderen (40-45!) . Stagiaire Stefanie Bruggeling kwam ook vaak helpen. Urmi en Stefanie werkten samen aan een musical met zang, dans en drama De hele groep zong een lied bij de opening van de bieb.

Hiphop
Na een korte onderbreking vanaf november 2027 (geen locatie en geen docent) zijn in maart de hiphoplessen weer gestart o.l.v. een nieuwe docent, Kevin. De groep is groot, 20-30 kinderen per keer.Helaas vertrok Kevin weer in juli en waren er de rest van het jaar geen hiphoplessen

-Huiswerkbegeleiding
In november 2017  zijn we gestart met huiswerkbegeleiding voor de lagere-schooljeugd in Sunny Point. Er is voorlopig voldoende geld beschikbaar. Gezocht wordt naar verdere financiering vanuit het Surinaamse bedrijfsleven.De groep was oorspronkelijk groot en eigenlijk te veel voor 1 juf. 20-30 kinderen. Later in het jaar nam de animo af , maar er bleven genoeg kinderen over om de lessen 2x per week te laten doorgaan

=Basketbal
Twee Nederlandse stagiaires  in opleiding voor basketbalcoach hebben van half februari tot eind juni wekelijks gebasketbald met de kinderen van SunnyPoint
Dit was een zeer geslaagd project..

Clarkeschool
– Hof van Clarke
Ons broodjesproject is eind 2018 gestopt en overgegaan in het project ‘Hof van Clarke’, een eigen moestuin voor de school.
Nadat er een hek om de school was geplaatst, dat in juli feestelijk werd overgedragen aan de school, met zang en dans door de leerlingen, werden de eerste moestuinbedden geplaatst en  beplant. De bedoeling is dat de moesbakken zoveel aan oogst opleveren dat er met regelmaat een voedzame maaltijd (bv cassavesoep met groente) bereid kan worden voor de kinderen op school die dat nodig hebben.
De eerste oogst was in oktober. Er werd heerlijke cassavesoep gemaakt.

 Individuele ondersteuning
Ook dit jaar steunden we weer een aantal kinderen met busgeld en lesgeld. En voor 1 kind vergoedden wij een bril. Voor een aantal kinderen hield de steun op: aan de (minimale) vereisten over communicatie, bonnetjes etc of desnoods een sms-berichtje werd niet voldaan. 

 School Brownsweg
-Vrijwilliger
Van 22-7 tot 18-8 kwam vrijwilliger Carla Otten helpen op school, m.n gaf zij extra ondersteuning aan kinderen met een lees- en rekenachterstand. Zie eerder in dit verslag

-iPads
Het onderwijs met de iPads loopt niet zoals we zouden hopen. De juf die speciaal is vrijgemaakt om met de iPads te werken moet voortdurend invallen bij ziekte, zwangerschap e.d. en dan ligt het iPadonderwijs stil. We moeten nog een besluit nemen, maar mogelijk besluiten we om in Brownsweg met de iPads te stoppen

Gujaba
-Stagiaires
Van februari t/m juni deden Sarana Donkers en Alindah Truijen hun derdejaarsstage SPH in Gujaba, waar ze buurthuisactiviteiten organiseerden voor de basisschoolkinderen daar. Zie voor meer informatie de nieuwsbrief april 2018 of hun blog

-Voetbal
De voetbalclub kreeg wedstrijdshirts en nieuwe netten in de doelen. De jongens komen trouw op de trainingen en ze doen mee met de competitiewedstrijden in de dorpen langs de rivier

NRC Charity Awards
In het voorjaar deden we mee met de NRC Charity Awards, met ons moestuinproject. Helaas kwamen we niet door de voorronde heen.

Toekomstplannen
In principe willen wij nu eerst zorgen dat al onze projecten zoals die nu op de lijst staan goed en duurzaam lopen, voordat we een nieuw project starten.

Indien daarom wordt gevraagd door de Medische Zending en het Leger des Heils, zal  zoals altijd ons team beschikbaar zijn om voorlichting te geven op het gebied van gezonde voeding, gezond ouder worden en EHBO, 

Joleen Caljouw, secretaris