ANBI

Stichting Kansrijk Suriname heeft de ANBI status

Als een goed doel aangemerkt is als ANBI, dan weet u zeker dat er geen schenk- of erfbelasting betaald hoeft te worden over uw schenking of erfrechtelijke verkrijging. Voor ANBI’s is namelijk een algehele vrijstelling opgenomen.. Op deze wijze komt uw schenking of erfrechtelijke verkrijging volledig ten goede aan de doelstellingen van de ANBI.

Voor u, als donateur van een gift aan Kansrijk Suriname, is het ook prettig om te weten dat uw gift aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

De ANBI-status kunt ook zien als een soort keurmerk, omdat hiermee aangegeven wordt dat we aan bepaalde criteria voldoen.

RSIN:821328608