Secretarieel jaarverslag 2021

S E C R E T A R I E E L    J A A R V E R S L A G     2 0 2 1

Samenvatting
2021 is voor de hele wereld een enerverend jaar geweest. De corona epidemie trok diepe sporen door kleine en grote samenlevingen. De economie in de rijke landen doorstond alle ups en downs goed, dankzij de royale steun van de eigen overheden. De arme landen kwamen dieper in de ellende. In Suriname  blijft de inflatie hoog, evenals de schuldenlast. Arme en kansarme inwoners hadden moeite om optimistisch en weerbaar te blijven. Zorgen om morgen en een lege maag, zijn een slechte combinatie.
Kansrijk Suriname heeft voedselpakketten kunnen geven en daarmee iets bijgedragen aan de hoogste nood.
In 2021  gingen de scholen weer open. Wel met gehalveerde klassen, wat betekende dat de kinderen niet elke dag naar school konden. Veel lessen werden online gegeven, en veel kinderen beschikten niet over een internetverbinding. Gelukkig konden we helpen.
Ook voor busvervoer was onze steun nodig: Er reden nu wel bussen, maar die waren ruim 3x zo duur als eerst. Vanuit Sunny Point moet je met 3 bussen naar school, dat was voor de meeste huishoudens te duur. Wij konden weer een bijdrage leveren en betaalden voor een aantal kinderen de dure buskosten.

Hieronder een verslag van onze activiteiten in 2021.

Bestuur KS Nederland
Het bestuur vergaderde in 2021 negen keer.
In september 2021 verliet secretaris Joleen Caljouw om gezondheidsredenen het bestuur. Bram de Knegt werd secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur.
Het bestuur bestaat nu uit Willem Wanrooij, voorzitter en lid DB, Henk van Tilborg, vice voorzitter, Jeroen Martinot, penningmeester, Bram de Knegt, secretaris en lid DB, Marien Troost, lid ,

Bestuur KS Suriname
Het bestuur in Suriname bestaat uit Tolin Alexander, voorzitter, en Jenny Polanen, secretaris.

Sponsoren en giften
Weer kunnen we dankbaar terugkijken op alle donaties die we, zowel van particulieren als van fondsen, mochten ontvangen. 

Activiteiten in Nederland
De Covid-19 pandemie leek dit jaar weliswaar over het hoogtepunt heen, maar de ziekenhuizen waren nog steeds overvol  en de financiële situatie van het land was rampzalig, de staatsschuld torenhoog, leningen vrijwel niet te krijgen en de staatskas leeg.. Alle belangrijke voedselbronnen, zoals rijst en spijsolie, werden in twee jaar drie keer zo duur. De inflatie nam  echter niet af en de prijzen bleven maar stijgen.
Mensen met kleine inkomens konden niet meer voldoende eten kopen en aten nog maar 1 keer per dag. Velen waren al hun inkomsten kwijt door de lockdowns: in die gezinnen heerste echte honger.
Veel bewoners vertrokken naar hun familie in het binnenland in de hoop dat daar nog voldoende voedsel te krijgen was, maar ook daar was het  moeilijk want  de zware regenval leidde tot overstromingen, waardoor de oogst van veel “kostgrondjes” verloren ging.

De Surinaamse overheid deed wat ze  kan door hier en daar subsidies te verlenen en voedselpakketten uit te delen, doch de nood bleef nog steeds zeer hoog.
Kansrijk Suriname heeft daarom een voedselpakketten project gestart via onze nieuwsbrief, wat een geweldig bedrag opleverde. (zie verderop bij activiteiten in Suriname)

In Nederland werd ook dit jaar veel goede, merendeels gebruikte kleding verzameld en regelmatig opgestuurd naar Sunny Point, waar buiten de lockdown wekelijks een Bun Kopu Serie (tweedehands verkoop) werd gehouden. Tijdens de lockdown ging het een beetje anders, maar alle kleding vond een bestemming

Af en toe werd op verzoek een lezing gegeven over onze projecten, wat eigenlijk altijd resulteerde in kleinere of grotere giften. 

Subsidieaanvragen gingen de deur uit en werden vaak gehonoreerd. Zie verderop bij Sunny Point

Er werden drie nieuwsbrieven verstuurd, in  februari 2021 (over doelshoppen, geven zonder dat het u geld kost), juli 2021 (over onze voedselpakketten ) en december 2021

Activiteiten in Suriname van bestuur, vrijwilligers en stagiaires
In de periode augustus- september hebben 50 gezinnen 5x (om de week) een voedselpakket van de stichting ontvangen. Deze 50 gezinnen zijn met behulp van enkele lokale bewoners geselecteerd.
Het pakket bevatte levensmiddelen voor de eerste behoeften.
De pakketten gingen vooral naar jonge alleenstaande moeders met veel kinderen waarbij er niet of nauwelijks sprake was van een vast inkomen.
Bij het organiseren van de uitdelingen hebben de kinderen van de huiswerkbegeleiding geholpen. 

Na de laatste uitdeling ontvingen alle kinderen die deze lessen trouw volgden (25) voor het nieuwe schooljaar (oktober) een schoolpakket  (schriften, pennen, potloden, gum, slijper, tekenschriften, liniaal, enz).

Voorlichting over de coronavaccinatie
Ook in Sunny Point weigerden velen de coronaprik op grond van de verhalen die de ronde deden.
Rinia Alfaisie, die vaker voorlichting geeft aan de kinderen in Sunny Point, en kinderarts Nienke Duppen, lieten tijdens een voorlichting het enorme verschil zien dat vaccineren uitmaakt . De opkomst was goed, vooral omdat deze gehouden werd direct na het uitdelen van de voedselpakketten.

Onze projecten:
De Clarkeschool
KS ondersteunt de Clarkeschool (18 km buiten Paramaribo, iets voorbij Sunny Point) al sinds 2010. Inmiddels is de school veranderd van een van de armste scholen in heel Suriname tot een voorbeeldschool voor de gehele omgeving. Eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat dat niet alleen de verdienste van KS is. Schoolleider Jane Ladi is een kei in geld lospeuteren van diverse instanties. 

Nadat we in 2016 startten met een ontbijtproject, openden we eind 2018  “de Hof van Clarke “, bestaande uit moestuinbakken en een paar vruchtbomen op het schoolterrein. Doel is dat er uiteindelijk genoeg groeit om met enige regelmaat een goede maaltijd, bijvoorbeeld cassavesoep op school te bereiden. In 2019 liep het allemaal goed. Toen kwam corona. De school was in 2020 regelmatig gesloten. In 2021 ging de school voor kleine groepjes open, maar er was niet veel gelegenheid om met de kinderen in de moestuin te werken. Wel werd er af en toe geoogst, en de opbrengst werd meegegeven aan  kinderen waar dat thuis het hardste nodig was.
Hopelijk gaat dit in 2022 weer beter.

Sunny Point
1-bibliotheek
We hebben dit jaar een aantal nieuwe boeken aangeschaft voor de bibliotheek.
Én, er is gebouwd:
Zoals u weet is in 2018 onze bibliotheek in Sunny Point geopend. ook al lag in 2020 en 2021 het gebruik van de bibliotheek door de coronapandemie zo goed als stil.
In normale tijden bezoeken zo’n 50 à 60 kinderen wekelijks onze bibliotheek. Onze beheerder van de bibliotheek zorgt ervoor dat de kinderen boeken meekrijgen die bij hun leeftijd passen. Door haar leiding zijn de kinderen voorzichtig met de boeken en worden ze ook trouw weer ingeleverd. 

Er was echter één fysiek probleem. In Sunny Point, zoals trouwens op veel plekken in Paramaribo, loopt langs de weg een trens; een greppel, die bijna droog staat of helemaal vol is, afhankelijk van de droge of natte tijd. De percelen, en dus ook het perceel waar onze bibliotheek op staat, liggen achter die trens. 

Voor de bibliotheek lag een straatje van ongeveer een meter breed.waar je via een dam naast de bibliotheek kon komen. Nu kwam het regelmatig voor, dat door forse regenbuien dat straatje aan het verzakken was. Dat is wel een paar keer hersteld, maar er was geen structurele oplossing.

Gelukkig hebben we een sponsor gevonden om dat probleem op te lossen. Het Johan Ferrierfonds heeft ons een bijdrage gegeven van € 3.000 waardoor we een aannemer de opdracht konden geven om een rioolbuis in de trens te leggen, het terrein aan te vullen en te bestraten.
Behalve dat we hiermee het probleem van het verzakken hebben opgelost, hebben we hiermee ook de mogelijkheid gekregen om activiteiten te organiseren op dit terrein voor de bibliotheek.

2-Bun Kopu serie
Wij verzorgden ook dit jaar weer een goederenstroom van voornamelijk gebruikte kleren naar een alleenstaande vrouw in Sunny Point, die haar gehandicapte nicht en een verlaten neefje onderhoudt en dagelijks maaltijden verzorgt voor een tiental kinderen . Zij verkoopt de goederen door, op de zogeheten Bun Kopu Serie (letterlijk: goedkoop verkopen), en verdient hiermee een deel van haar inkomen. De kopers kunnen hun kinderen en zichzelf voor weinig geld behoorlijk kleden. Ook dit is een manier om kansen te bieden.

3- Muzieklessen en danslessen
In 2021 werden i.v.m. corona geen muziek- en danslessen gegeven

4-Huiswerkbegeleiding
Juf Urmi begon 20 februari weer met huiswerkbegeleiding.
Er was  vppr corona 2x per week 2 uur les. De muzieklessen, door dezelfde docent gegeven, werden in 2021 vervangen door huiswerkbegeleiding. Nu kon er 2x per week 3 uur les gegeven worden.
Begin mei werd de huiswerkbegeleiding weer onderbroken wegens de totale lockdown. In juli zijn de lessen weer hervat. In augustus kwamen de iPads die tot aan die tijd in Brownsweg waren, vrij en Urmi kon ze gebruiken in de lessen. Er staan apps op met sommen, tafels, breuken en taaloefeningen.
Vanaf 14 september was er vakantie. (De scholen gingen langer door vanwege alle gemiste tijd door de lockdowns.) Na de grote vakantie, vanaf 13 oktober begonnen de  lessen weer, nu in het Buurthuis.

5-Tembe kunst in Sunny Point
Dit is een nieuwe activiteit die in 2020 gestart is. Marrons, bewoners van het binnenland, zijn tijdens de Binnenlandse Oorlog op de vlucht geslagen en neergestreken in Sunny Point. Losgeraakt van de traditionele gemeenschappen in het binnenland en niet behorend tot de gevestigde groepen in Paramaribo, is er weinig cohesie, een grote werkeloosheid en veel armoede. Tot de traditionele kunstuitingen van de Marrons behoort Tembe. Een traditie die in Sunny Point nog  niet (zichtbaar) gebruikt wordt. Kansrijk Suriname wil proberen de samenwerking te vergroten, het zelfvertrouwen te laten groeien en inwoners trots te laten zijn op hun wijk door de inzet van Tembe en eventuele andere kunstvormen.
Het doel:  Sunny Point  gaat van zichzelf, in samenwerking met Kansrijk Suriname, iets bijzonders maken. Immers, een mens heeft eten, drinken en kleren nodig om te overleven. Hij heeft opleidingen nodig om de toekomst tegemoet te durven zien, en zelfvertrouwen en trots om de energie te hebben om zich te ontworstelen aan armoede en misère.
Belangrijk uitgangspunt is dat dit proces van onderop gerealiseerd gaat worden. De rol van KS is de katalysator zijn en begeleider van het proces. Wij zijn niet de invullers van de inhoud.  Eind 2020 zijn de eerste verkennende stappen gezet bij invloedrijke leden van de twee gemeenschappen in Sunny Point, Aucaners en Saramaccaners. Men was enthousiast en is  begonnen met het verkennen van namen die bij de opzet en uitrol van belang kunnen zijn.. Trekker is onze voorzitter in Suriname, Tolin Alexander.
In 2021 is het projectplan geschreven, zijn docenten gezocht en gevonden en is subsidie aangevraagd.

Individuele ondersteuning
We steunden in schooljaar 2020-2021 en steunen in schooljaar 2021-2022   drie  kinderen In Sunny Point die naar de MULO gaan met busgeld.

De lagere school in Brownsweg, digitaal onderwijs
In 2015 startte KS, in samenwerking met Maurice de Hond / de Steve JobsSchool, een proef om te zien  of de combinatie onderwijs en ICT, vooral gezien het slechte onderwijs op scholen buiten Paramaribo en in het bijzonder in het binnenland, voor meer kansen zou kunnen zorgen. In de volgende  jaren zijn we hiermee doorgegaan.
In 2020 liep het project nog mondjesmaat in Brownsweg, waar de iPad-docent die door ons ingewerkt werd, naar een andere school vertrok.
In 2021 hebben we besloten in Brownsweg te stoppen met het iPadonderwijs. We zoeken een andere bestemming voor de iPads.

Gujaba
Gujaba is het op één na grootste dorp aan de Surinamerivier met 6000 inwoners en twee basisscholen. Een van beide scholen had wel prachtige WC’s, maar geen water om door te spoelen. Kansrijk Suriname heeft de aanvoer van water geregeld, in de regentijd met water uit de dakgoten en in de droge tijd met water dat uit de rivier opgepompt wordt. In 2018 is dit systeem uitgebreid met een mobiele watertoevoer (pomp, brandslangen, boot en bootsman) voor meer waterverzamelpunten in Gujaba en in omliggende dorpen. Voor het gebruik van de toiletten en de handhygiëne is de watervoorziening van groot belang. Door de pandemie is het bestuur in 2020 niet in Gujaba geweest. Het is daardoor moeilijk om de huidige situatie te beoordelen. Zodra reizen weer mogelijk wordt, zullen  we Gujaba bezoeken en daar de recente, relevante ontwikkelingen evalueren. Op grond daarvan zal het verdere beleid bepaald worden. Ook in 2021 was reizen naar Gujaba niet mogelijk.Telefonisch contact is moeilijk ivm het feit dat de meeste mensen, en ook onze contactpersonen, nauwelijks Nederlands spreken..  

Onderwijsproject in voorbereiding
Op verzoek uit Suriname van direct betrokken leden van het Binnenlands Bestuur aan de Boven-Surinamerivier onderzochten we de mogelijkheden om mulo-onderwijs in het binnenland te organiseren, door gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om staatsexamen per vak af te leggen. Het plan voorzag in een lang gekoesterde wens van degenen met wie gesproken is. De eerste financiers werden voorzichtig geraadpleegd. Met het schrijven van het Projectplan waren we heel 2021 bezig. Wij werden daarbij geholpen door Luna Swelsen, stagiaire culturele antropologie.
Door de verkiezingen in Suriname en de daarmee gepaard gaande wisseling van de wacht, is het traject vertraagd. Ook heeft de corona-reisstop ervoor gezorgd, dat geen bestuursleden uit Nederland aanwezig konden zijn in Suriname om besprekingen te hebben en verkenningen uit te voeren. Inmiddels heeft ons het bericht bereikt dat het Ministerie van Onderwijs zelf bezig is met het organiseren van MULO onderwijs in het binnenland. In dat geval zou ons project niet meer nodig zijn. We hebben het plan voorlopig in de ijskast gezet.

Toekomstplannen
Ook in het nieuwe jaar continueren we ons werk met de bibliotheek, de huiswerklessen, de individuele ondersteuning en de andere projecten, zoals de moestuinen en de bun kopu serie.  In 2022 willen we concreet met opleiden in de Tembe kunst starten. Nieuwe  projecten worden  toegevoegd. Alle hebben als doel om kansen te bieden op onderwijs en toekomstige groei en soms simpelweg op overleven. 

Over onze toekomstplannen kunt u lezen in het beleidsplan 2022

 

We verheugen ons op een nieuw kansrijk jaar waarin corona hopelijk verdwijnt.

Joleen Caljouw, secretaris tot augustus 2021

Bram de Knegt, secretaris vanaf augustus 2021