Secretarieel jaarverslag 2017

Trots zijn we op wat er dit jaar allemaal is gebeurd. Onze teams in Suriname en Nederland raken steeds beter op elkaar ingespeeld, en hoe meer wij de weg leren kennen in de werkvormen en gebruiken in Suriname, hoe meer we kunnen realiseren.

Bestuur:
KS-Nederland
Het bestuur vergaderde in 2017 9x
Van de drie aspirant bestuursleden traden er twee definitief toe tot het bestuur.
De derde bleek toch een bestuursfunctie niet te kunnen combineren met haar drukke baan.
Het bestuur bestaat nu uit:
Willem Wanrooij, voorzitter , Henk van Tilborg, vice voorzitter, Jeroen Martinot, penningmeester, Joleen Caljouw, secretaris, Marien Troost, lid, Bram de Knegt, lid

KS-Suriname
Het bestuur in Suriname telt dezelfde 5 leden als in 2016.:
Eveline Ramdhan, voorzitter, Robert Gilaard, onder- voorzitter, Georgian Singorawi, penningmeester, Christa van Berchem, secretaris en Phylles Lepelblad, lid.
Ook dit bestuur vergaderde regelmatig.

Een aantal malen was er een gezamenlijke vergadering van het Surinaamse bestuur met leden van het Nederlandse bestuur die in Suriname waren.

Bezoeken aan Suriname van bestuur, vrijwilligers en stagiaires
Behalve de bezoeken van onze bestuursleden, Henk van Tilborg,(2x), Willem Wanrooij en Joleen Caljouw (2x) bezocht ook onze vaste vrijwilliger Marianne Rutgers al onze projecten. Bezoeken aan Suriname gebeurt altijd op eigen kosten.
Petra Wanrooij verzamelde in Nederland weer veel kleding, zowel voor de Bun Kopu Serie in Sunny Point als voor de kinderen van de Clarkeschool.
In maart kreeg de Clarkeschool een paar weken hulp bij het lezen van Vianne Blaakman. Greet Peters, die al in oktober 2016 begonnen was op de Clarkeschool, bleef tot juli haar extra leeslessen geven. Van 13 maart tot 8 juni deed Chloë Blommers haar afstudeeronderzoek Social Studies op de Clarkeschool. Puck Breed en Hanneke Rook hielpen in juli 4 weken op de school in Brownsweg met de iPadlessen en de remedial teaching. Eefje Vaghi hielp met het opzetten van een bibliotheeksysteem op OS 2 in Gujaba en in oktober/november deden Amanda van Diermen en Anne-Riek Geels hun 4e-jaars stage PABO in Brownsweg. Zij hielpen vooral bij het opzetten van een goed remedial teaching systeem .

Sponsoring, giften en adviezen
We zijn blij met de gulle gaven die wij ook dit jaar ontvingen, zowel van particulieren als van fondsen..
Zonder al deze bijdragen zou Kansrijk Suriname niet kunnen werken. Onze hartelijke dank hiervoor!

Hieronder een verslag van al onze projecten

de Clarkeschool
KS ondersteunt de Clarkeschool die zo’n 18 km buiten Paramaribo ligt, al sinds 2010 op diverse manieren. In juni 2016 startten we met de pilot van een ontbijtproject voor de meest kansarme kinderen op de school, dat zo succesvol was dat we besloten te starten met een veel groter project, nl het opzetten van een groentetuin bij de school, zodat in de toekomst alle kinderen die dat nodig hebben, dagelijks kunnen worden voorzien van een goede maaltijd.
Voordat we dat project kunnen realiseren moest er eerst een hek om het gehele schoolterrein gebouwd worden. Dat vereiste veel organisatietalent, zowel voor de financiering als voor de bouw, maar op het moment van schrijven van dit jaarverslag staat het hek er en kan er gestart worden met de tuin! Plannen werden in 2017 al uitvoerig gemaakt. Ook het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij denkt mee.

In samenwerking met de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek werd weer een sportdag georganiseerd.

Ook stuurde een vrijwilligster uit Nederland kleding voor een aantal kinderen en bracht iemand anders uit Nederland kleding en een doos vol met prachtige nieuwe sandalen mee.

Sunny Point
Inmiddels zijn de activiteiten van Kansrijk Suriname niet meer weg te denken uit Sunny Point
De hiphoplessen werden het hele jaar door goed bezocht. de groep is reuze enthousiast. Ook de muzieklessen draaiden goed, zo goed dat we een tweede groep zijn gestart, en er nu ook blokfluitlessen gegeven worden.

In de grote vakantie heeft Stichting Move Forward in samenwerking met KS en stichting Yes een vakantie trainingsprogramma georganiseerd in Paramaribo. Ongeveer 25 kinderen uit Sunny Point hebben hieraan deelgenomen. De kinderen kregen workshops in rappen, dansen, muziek (incl, zang) en basketbal.
KS heeft gezorgd dat de kinderen uit Sunny Point elke dag vervoerd werden naar de trainingslocatie, te Zorg en Hoop (Paramaribo). De muziek –en dansdocent van onze groepen in Sunny Point, Lorenzo Castillion en Urmilla Adams hebben ook meegewerkt aan de sessies. Verder zijn er bekende Surinaamse rappers en een danser (resp. Enver, Skittz en Kevin) gevraagd om hun kennis en kunde te laten zien en te delen met de kinderen tijdens de workshops. De sessies waren dagelijks van 17.00-21.00u. Na de training werden de kinderen wederom naar huis vervoerd, onder de strenge leiding van Juf Urmi, de muzieklerares. Er is niet alleen gefocust op de activiteiten zelf, maar ook is er geprobeerd om te werken aan de vorming van de jongeren. Zo zijn tijdens de workshops behalve dans en sport ook enkele andere zaken aan de orde geweest , zoals. samenwerken, elkaar leren accepteren en verdragen, communiceren met elkaar, contacten leggen etc. Verder hebben de kinderen elke dag in een schrift moeten noteren wat zij van de dag vonden en wat zij erbij hebben geleerd en wat beter kan. Leren kijken naar jezelf dus.
Het geheel is feestelijk afgesloten met een toernooidag op de laatste dag met BBQ en Block Party na. Ieder kind heeft een certificaat en een medaille ontvangen De kinderen hebben ontzettend genoten en zouden graag vaker willen deelnemen aan dergelijke activiteiten. Belangrijk was dat zij de kans hebben gekregen om uit SP te gaan om iets leuks te doen.
Wij van KS zijn dik tevreden over dit eerste project samen met MF en er wordt nagegaan hoe wij dit project kunnen vervolgen.
Dit jaar zijn we gestart met de bouw van een bibliotheek in Sunny Point, die in maart 2018 geopend zal worden.
Ook de bouw van de aangepaste woning voor Kaaki verliep voorspoedig. In het voorjaar van 2018 zal zij haar huis kunnen betrekken
Met enige regelmaat stuurt een vrijwilligster van Kansrijk Suriname een doos met gebruikte kleding naar Suriname, die door de pleegmoeder van een gehandicapt meisje worden verkocht. Zo kan ze wat extra’s verdienen om haar pleegdochter beter te kunnen onderhouden

Brownsweg
Het onderwijs met de iPads loopt redelijk. Volgens Nederlandse begrippen kan het nog veel beter, maar voorlopig zijn we al heel tevreden.
Aan het eind van het schooljaar slaagden 4 kinderen voor het toelatingsexamen van de MULO en eentje voor het LBO.
Andere jaren was dat er één, een enkele keer waren het er twee. Als komend schooljaar weer meer kinderen dan gebruikelijk slagen kunnen we zeggen dat het iPadonderwijs daaraan bijgedragen heeft.
in oktober/november hebben de PABOstagiaires Anne-Riek en Amanda 6 weken geholpen bij het opzetten van een goed remedial teachingsysteem. De school was er erg blij mee, dat was een enorme stap in de goede richting.

Gujaba
In Gujaba draaiden de clubs die de stagiaires in 2016 hadden opgestart bijna niet meer. Het is erg moeilijk dorpelingen te vinden die lange tijd vrijwilligerswerk willen doen. Alleen de voetbalclub onder de bezielende leiding van meneer Kojas draait nog steeds voortreffelijk. Het is leuk om te zien hoe hij bij de wekelijkse training de jongens leert hoe je met elkaar omgaat, sportief te spelen, na afloop opruimen, etc.
Als er iemand van ons op bezoek komt wordt er steevast een voetbalwedstrijd gespeeld, waarbij team Anne-Wil speelt tegen team Coco. (de namen van de stagiaires!)
Gelukkig zijn er in 2018 weer gedurende 5 maanden stagiaires en hopen we dat de clubs dan weer nieuw leven wordt ingeblazen, hopelijk dan voor wat langere tijd.
Het watersysteem bij de school functioneert uitstekend. We hebben inmiddels goede afspraken gemaakt hoe het systeem ook gebruikt kan worden in de droge tijd voor anderen langs de rivier. In november was het bíjna gebrukt, maar juist toen de tanks leeg dreigden te raken ging het regenen.

Individuele ondersteuning
Dit jaar steunden we 7 kinderen met wekelijks geld voor de bus naar school en de kleine extra schoolkosten zoals kopieën.
We vonden sponsoren om voor de 5 kinderen in Brownsweg, die geslaagd waren voor de toets voor de MULO, het schoolgeld voor de volgende schooljaren te betalen.
Ook betaalden we de vervoerskosten van een gehandicapt meisje naar de ergotherapeute en de fysiotherapeute en vonden we iemand bereid dure sondevoeding voor een kind in kinderhuis Betheljada te betalen .
We hielpen een jonge vrouw met het bemachtigen van een medische kaart en ook hielpen we haar de begrafenis van haar kindje te bekostigen.

Tevreden zijn we over dit jaar. Echte tegenslagen waren er eigenlijk niet, behalve dat de kosten voor de bouw iets hoger uitvielen dan begroot en dat het werk wat later klaar was dan gepland.

Toekomstplannen
De bibliotheek in Sunny Point zal 3x per week open zijn. Boeken lenen is gratis. De beheerder van de bieb betaalt met haar verdiensten de bouw van haar cateringbedrijfje af.

Stagiaires van een sportopleiding zullen basketballessen gaan verzorgen in Sunny Point

De muzieklessen gaan op dezelfde voet voort. Een conservatoriumstudente (schoolmuziek) zal Urmi gedurende 3 maanden helpen bij de lessen.

Ook de hiphoplessen gaan door, met een andere docent.

In januari 2018 zijn we gestart met huiswerkbegeleiding voor de lagere-schooljeugd in Sunny Point. Er is voorlopig voldoende geld beschikbaar. Gezocht wordt naar verdere financiering vanuit het Surinaamse bedrijfsleven.

We zullen verder gaan met de realisatie van de mobiele watervoorziening in Gujaba. Voor de start en de eerste jaren is voldoende geld binnen. Voor een kostendekkende exploitatie vanuit het dorp zelf zijn afspraken gemaakt. In 2017 is het niet zo lang droog geweest dat het systeem in werking moest treden.

Ook gaan wij door met het werven en begeleiden van stagiaires en vrijwilligers voor en OS Brownsweg, en voor het buurthuis in Gujaba en gaan we verder met het iPadproject in Brownsweg.

In 2018 zal gestart worden met het meerjarenproject Hof van Clarke, groentetuin met ontbijt voor de meest kwetsbare kinderen op de Clarkeschool, in samenwerking met het team van de Clarkeschool en het Ministerie van LVV (landbouw, Veeteelt en Visserij). De 2e helft van 2018 zal een vrijwilligster helpen met het opzetten van een goed roulatieplan voor het werken in de tuin, zodat alle klassen goed aan bod komen.

Wij blijven ook in 2018 op zoek naar nieuwe sponsoringmogelijkheden.
Als u ideeën of suggesties heeft, horen wij die graag van u.

maart 2018
Joleen Caljouw, secretaris

Wilt u ons helpen?

U kunt HIER geld aan ons overmaken