September 2017

NIEUWSBRIEF KANSRIJK SURINAME
SEPTEMBER 2017

 

Dag allemaal, belangstellenden, vrienden, donateurs, stagiaires en vrijwilligers

Het gaat goed met de uitvoering van al onze projecten in Suriname. We informeren u er graag over. In de rechter kolom ziet u een overzicht van die projecten en in delinker kolom verhalen erover. Achter de grotere kopjes(Sunny Point, individuele ondersteuning, Clarkeschool, Brownsweg, Gujaba, gezondheid en hygiëne, vrijwilligers) vindt u een link hierover naar de website

Maar allereerst weer zeer veel dank voor uw steun. Uw aandacht, enthousiasme en financiële bijdragen maken het mogelijk om kansen te bieden op een beter heden en een betere toekomst voor veel kinderen en volwassenen.
Wij steunen. U helpt.

Lange schaduwen van de Binnenlandse Oorlog

In 1986 breken in Oost-Suriname gevechten uit tussen het Junglecommando van Ronnie Brunswijk en regeringstroepen onder aanvoering van Desi Bouterse. Dorpen worden verwoest, inwoners vermoord en velen slaan op de vlucht. Een deel komt terecht in een wijk in aanbouw in Paramaribo. De huizen worden gekraakt en nieuwe hutten gebouwd op land dat illegaal in bezit wordt genomen. De term hiervoor is ”geoccupeerd”.  De wijk heet Sunny Point en groeit gestaag.  De uitbreidingen zijn en blijven vrijwel volledig illegaal. In 2014 begint de regering met het legaliseren. Wie al heel lang op een perceel woont, kan het in eigendom verkrijgen. De verkiezingen staan voor de deur en dit is een stemmentrekker van jewelste
Kaaki is een jonge gehandicapte vrouw. Ze wordt verzorgd door haar tante. Ze woont onder een afdak. Kansrijk Suriname zamelt geld in om een eenvoudige, stenen huisvesting voor haar te bouwen. Ze hoeft zich dan niet langer in het
openbaar te wassen en te verschonen.

 

De bouw wordt gecombineerd met die van een kleine bibliotheek, die gerund gaat worden door tante. Iedereen in Sunny Point kan de boeken lenen. Unu Pikin, een stichting waarmee we samenwerken, zorgt voor de regelmatige boekaanvoer. We krijgen de financiering rond, dankzij een zeer royale gift en we kunnen gaan bouwen, zodra de eigendomspapieren verkregen zijn.

 

Dan vertraagt dit hele traject. De verkiezingen zijn achter de rug en de urgentie is verdwenen. Voor de politiek althans. Niet voor Kaaki, niet voor tante en niet voor Kansrijk Suriname. Dankzij de medewerking van lokale functionarissen krijgt tante in de tweede helft van 2017 versneld de eigendomspapieren. Hoera. Er kan gebouwd worden.
Twee weken geleden kwam de aannemer om het terrein te egaliseren en gereed te maken voor het storten van de vloeren.  Binnen 4,5 maand moet de bouw, volgens contract, afgerond zijn.
25 jaar na het tekenen van de vrede kan er legaal gebouwd worden.

 

 

De Hof van Clarke

Juf Ladi, directrice van de Clarke basisschool, meldt ons in 2016 dat 30% van de kinderen regelmatig op school zit, zonder gegeten te hebben. Dat zijn ruim 200 kinderen. Het gaat slecht met de economie van Suriname, die grotendeels drijft op olie-inkomsten, en de armsten krijgen de hardste klappen. Geen werk, geen inkomen, of soms werk met een heel klein inkomen. Ze vraagt hulp. Wij vragen onze donateurs en sponsoren om hulp en we starten het Broodjesproject. 30 Kinderen krijgen dagelijks een broodje, belegd met ei en groenten.

De broodjes worden op school klaargemaakt. Dat scheelt in de kosten en verhoogt de solidariteit. Het is mooi, maar niet voldoende. We kunnen dit, financieel, ook niet jarenlang volhouden.
In het najaar van 2016 rijpt het idee om een warme maaltijd op school klaar te maken van groenten, vruchten enz. die op school geteeld worden. Semi-professionele schooltuinen gaan het worden. Verzorgd door kinderen en leerkrachten, begeleid door een professional van het Ministerie van Landbouw. Een fantastisch plan en het blijkt nog haalbaar ook. Dankzij uw geweldige steun

De Clarkeschool heeft voldoende grond, maar staat nu op een open terrein. Het is gevoelig voor vandalisme en diefstal. Er moet een hoge afrastering komen van 400 meter lang. Kansrijk Suriname schrijft een goed onderbouwd plan en start begin 2017 met de fondsenwerving. Het resultaat? Twee weken geleden is de bouw begonnen. Eind oktober zijn de afrastering en de tuinen gereed. Begin november wordt de Hof van Clarke vol gepoot met groenten en fruitbomen en feestelijk geopend. Er is een meerjarenplan om het hele project goed te organiseren. We houden u op de hoogte.

P.S.  Er is nu ook al een spin-off. Rotary Paramaribo Centrum legt elektriciteit aan op school. Dat kan nu het terrein beveiligd wordt en binnenkort  zorgt een andere stichting voor een speeltuin voor de kleintjes.

Vrijwilligers en stagiaires

Dank!
De afgelopen maanden hebben we veel hulp gehad van vrijwilligers en stagiaires, zowel op de Clarkeschool als in Brownsweg en in Gujaba. Dank aan Greet, Chloë, Vianne, Puck, Hanneke en Eefje!

Vrijwilligersavond in Paramaribo, april 2017
Bestuursleden uit Suriname en Nederland, vrijwilligers, stagiaires en anderen die betrokken zijn bij onze projecten, komen allemaal bij elkaar. We doen dit in een restaurant en we bieden een eenvoudige maaltijd aan. We zitten aan vier tafels en wisselen voortdurend van plaats. Er wordt druk gewerkt aan de relaties en contacten. Rinia ontmoet Edwina en wisselt informatie uit. Een afspraak wordt gemaakt om de komende week aan de slag te gaan. Cher, de juf uit Brownsweg die het iPadonderwijs verzorgt, gaat haar kennis delen en is enthousiast. Urmi vertelt dat ze met 75 kinderen van de muziekles naar de ZOO gaat. ‘Wanneer?’vraagt Edwina. Dan blijkt dat ze een dag later haar verjaardag viert. Ter plekke wordt geregeld, dat Edwina nog wat mensen uitnodigt en haar verjaardag in de ZOO gaat vieren. Ze gaat Urmi helpen met het koken voor 100 mensen enzovoort, enzovoort. Informatie uitwisselen, elkaar steun bieden door relaties in te zetten en tips te geven, bundelen van energie, ervaren dat we samen aan veel zaken werken: het zijn elementen van grote waarde voor de resultaten van ons werk. We zitten erbij. We zien het aan. We horen het geroezemoes. En we genieten.
Amanda en Anne-Riek stellen zich voor
Onze namen zijn Amanda van Diermen en Anne-Riek Geels. Wij volgen de lerarenopleiding basisonderwijs (PABO) op de Christelijke Hogeschool te Ede. Wij zijn net begonnen aan het vierde en laatste jaar van onze opleiding. Het eerste semester van ons vierde jaar is een keuze semester. Wij hebben enthousiast de keuze gemaakt om de minor ‘Buitenland stage’ te kiezen. Na een kleine zoektocht zijn wij in contact gekomen met Kansrijk Suriname. Zij hebben ons gekoppeld aan O. S. Brownsweg en daar mogen wij stage komen lopen in oktober en november. We hopen daar iets te kunnen betekenen door ons in te zetten voor het iPad onderwijs dat daar is opgestart en willen graag groepjes kinderen begeleiden op het gebied van lees- en taalonderwijs. We hebben er onwijs veel zin in en kijken er erg naar uit om het vliegtuig in te stappen!

Move Forward

Op 15 augustus gaat de school dicht en Kyombre kijkt tegen zes weken vakantie aan. Zes weken vrijheid. Een heerlijk lange tijd, maar soms wel heel erg lang, als je nergens heen gaat en je jezelf vermaken moet. Voor Kyombre en heel veel van zijn school- en buurtgenootjes worden activiteiten georganiseerd.
Een verzameling logo’s staat voor samenwerking. Kansrijk Suriname doet mee en de samenwerking betreft de financiering, bemanning en uitvoering van een groot vakantieproject. Urmilla, onze muziekdocente, en Lens, onze hiphopinstructeur, doen mee en we vervoeren een bus vol met kinderen van Sunny Point naar het feestterrein en terug. Een week lang!
Kansen bieden, dat is ook samen leuke dingen doen!
Zie hier de website van Move Forward over dit project.
Hieronder kunt u de uitzending van het Surinaamse jeugdjournaal bekijken. Na 4:50 minuten start de uitzending over dit project.

Een verslag uit Suriname
De vakantieweek was een reuze succes. De kinderen van Sunny Point hebben het geweldig naar hun zin gehad. Ze werden om 16.00 u door een bus opgehaald onder de strakke leiding van juf Urmi en om 21.00 u stapten zij weer in richting Sunny Point.
Er zijn basketbal- , rap- en dansworkshops gegeven. De kinderen hadden de tijd van hun leven. De bus was dan ook propvol want ze willen deze week niet missen. Tijdens de workshops kwamen ook enkele andere zaken aan de orde zoals samenwerken, elkaar leren accepteren en verdragen, communiceren met elkaar, contacten leggen etc.


Het geheel is feestelijk afgesloten met een toernooidag op de laatste dag met BBQ en Block Party na.  Ieder kind heeft een T-shirt, certificaat en een medaille ontvangen.
Wij van KS zijn  dik tevreden over dit eerste project samen met MF en er wordt nagegaan hoe wij dit project kunnen vervolgen.

Als vrijwilliger / stagiaire naar Suriname?

Als je enthousiast bent geworden over onze stichting en het misschien leuk vindt om als vrijwilliger of als stagiaire naar Suriname te gaan, dan nodigen we je van harte uit om met ons contact op te nemen. Wat mag je van ons verwachten? Kansrijk Suriname zorgt dat je een zinvolle invulling kunt geven aan de tijd die je aan je vrijwilligerswerk wilt besteden. Na je aanmelding krijg je een intake-gesprek en stemmen we af wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Als we tot een overeenkomst geraken, zorgen we dat je opgevangen wordt en wegwijs wordt gemaakt. Verblijf is in principe op eigen kosten, tenzij anders vermeld. Ook je vlucht naar en van Suriname is voor eigen rekening. Tenslotte zorgen we voor passende begeleiding. We verwachten van jou dat je er volledig voor gaat. Flexibel om kunt gaan met de gebruiken in Suriname en kunt (leren) genieten van de manier waarop Surinamers met elkaar omgaan. We adviseren onze vrijwilligers om met z’n tweeën te gaan.
Hier kun je meer informatie vinden en en lees ook de blogs van onze vrijwilligers en stagiaires.

 

Hier vindt u een overzicht van al onze projecten

Sunny Point

Muzieklessen voor kinderen van 5-13 jaar

Hiphoplessen voor jongeren

Hier kunt u een hiphopfilmpje bekijken

Huiswerkbegeleiding voor basisschoolkinderen

Bouwproject Bibliotheek

Vakantieweek voor de kinderen van Sunny Point

Bun Kopu Serie

Gebruikte, goede kleding voor wie het nodig heeft

 Individuele ondersteuning

Ondersteuning van kinderen in kosten voor schoolVerstrekken, aanpassen en onderhouden van een elektrische  rolstoel

Bouwproject
Huisvesting gehandicapte jonge vrouw

 Clarkeschool

Financiële hulp bij onderhoud van de school

Remedial teaching
m.b.v. iPads

Sport- en speldagen

Ontbijtproject
Hek om het gehele schoolterrein

Hof van Clarke

 Brownsweg

Onderwijsondersteuning
m.b.v. iPadlessen, stagiaires en vrijwilligers

 Gujaba

Sanitatie in het binnenland

Activiteiten voor de jeugd

 Gezondheid en hygiëne

Voorlichting over puberteit, seksualiteit en het voorkómen van tienerzwangerschappen, gezonde voeding, leefstijl en hygiëne

 
Over Kansrijk Suriname

Wij helpen kinderen en volwassenen in Suriname die niet op eigen kracht hun situatie en hun toekomst kunnen verbeteren. Wij bieden hun kansen op een leven, waarin ze hun talenten inzetten en hun mogelijkheden kunnen benutten en bieden zo uitzicht op een behoorlijk bestaan, waar dat eerst niet was.
We doen dit op een aantal manieren, maar altijd zo, dat we de aanwezige talenten benutten en ontwikkelen. Onze betrokkenheid uit zich in adviseren en begeleiden. We bieden organisatorische kracht en financiële ondersteuning.
.
Onze projecten voeren we uit met Surinaamse en Nederlandse vrijwilligers. Zowel in Nederland als in Suriname werken we samen met overheden, bedrijven, organisaties en particulieren.
De projecten zijn kleinschalig en leiden tot zichtbare en directe verbetering van de situatie van mensen, hun gemeenschap én een blijvend kansrijkere toekomst.

Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze website of onze facebookpagina’s via de knoppen onderaan deze nieuwsbrief.
We willen ook graag wat komen vertellen op een bijeenkomst van uw organisatie. U kunt U kunt ons daarvoor een e-mail sturen.
Op onze website kunt u ook informatie vinden over vrijwilligerswerk of stageplaatsen.

Hebt u deze nieuwsbrief via iemand anders gekregen en wilt u deze voortaan zelf ontvangen, dan kunt u zich hier aanmelden.

Wilt u ons helpen?

U kunt HIER geld aan ons overmaken