De Hof van Clarke

De Hof van Clarke, moestuin voor de school

voorjaar 2019

Er zijn dakgoten gemaakt zodat het regenwater wordt afgevoerd naar de “trens” en dus niet het hele schoolplein en de moestuin onderloopt. Ook wordt zo het regenwater opgevangen in een groot vat, waardoor er water beschikbaar is voor de moestuin.

Builders Paradise heeft vervolgens een tweede set bakken gemaakt, zodat er meer kan worden verbouwd.
Juf Marijke Moentari is de centrale figuur in de moestuin. Zij zorgt er voor dat de leerlingen regelmatig in de moestuin werken. In het Surinaamse klimaat kan wel drie keer per jaar geoogst worden, maar ook het onkruid groeit er tegen de klippen op. Dus er is altijd wat te doen.

De opbrengst van de moestuin wordt gebruikt om maaltijden te maken waar de leerlingen van smullen.

november 2018

Na een lange voorbereiding van plannen maken, kennis vergaren, begrotingen  opstellen en contacten leggen  is op 23 november de Hof van Clarke feestelijk geopend. De groentebedden  zijn aangelegd, regenwater wordt opgevangen, er is geplant en gezaaid door de kinderen en hun leerkrachten en het eerste groen komt boven de grond.

Binnenkort vindt u hier het verslag van de opening

juli 2018
Feestelijke overdracht van het hek om het schoolterrein

We hadden een fantastisch feest ter gelegenheid van de overdracht van het hek dat gezet is voordat de moestuin aangelegd kon worden. Eigenlijk zou de moestuin klaar moeten zijn maar voordat de waterafvoer zo geregeld was dat de bedden aangelegd konden worden regende het zo hard dat dat uitgesteld moest worden. Er werd toch een feestje georganiseerd voor Builders Paradise ( bouwer van het hek) en Marianne Rutgers en Joleen Caljouw  uit Nederland die de projecten kwamen bezoeken, waarbij wij als symbool voor de tuin 2 bomen plantten. Er was een lied, speciaal hiervoor gemaakt, een oorkonde, een lied met dans en veel vrolijkheid. Voor het vervolg zijn afspraken gemaakt. Hopelijk een echte opening in november. 

 

 

 

 2017
Ons bouwproject : Hek om de Hof van Clarke

Het klimaat
Wie in Suriname gaat bouwen, moet rekening houden met de seizoenen. Dat zijn er vier: de kleine regentijd, de grote regentijd, de kleine droge tijd en de grote droge tijd. De benaming ‘droge tijd’ is relatief, want ook dan valt er veel regen in de vorm van heftige regenbuien. De hoeveelheid neerslag is dan de helft van de hoeveelheid in de natte tijd. De buien zijn heftig en worden wasi busi genoemd: ze wassen de bossen schoon. In korte tijd valt zoveel regen dat half Paramaribo blank kan staan. Beton storten en metselen is tamelijk nutteloos bij zulke hoeveelheden water. Alles spoelt weg.

Onze plannen
Wij bouwen om de Clarkeschool een grote omheining, die bestaat uit een betonnen fundering, vier rijen metselwerk tot een halve meter boven het maaiveld en dan een twee meter hoog hek. Ook de toegangspoort wordt bijna drie meter hoog. De bedoeling is niet om kindertjes binnen het schoolterrein te houden, maar om iedereen buiten te houden die er niet hoort. We willen diefstal en vandalisme tegengaan. Er is in de school al menigmaal ingebroken en er zijn vernielingen aangericht aan boekenplanken, wc’s, plafonds enz. Dat was al heel vervelend, maar het wordt een nijpend probleem door de plannen die we samen met de Clarkeschool hebben ontwikkeld en die we ondergebracht hebben in het plan Hof van Clarke.

De kern 
De kern daarvan is dat personeel en kinderen zelf groenten en fruit gaan kweken, oogsten, bereiden en opeten. Veel kinderen krijgen onregelmatig en te weinig eten. Kansrijk Suriname voorziet nu dagelijks in een ontbijt voor dertig leerlingen. Dat ontbijt bestaat uit een broodje belegd met ei en groenten, een vrucht en drinken. Dat is te weinig en te duur. We zoeken naar een blijvende oplossing, die bovendien uitgevoerd kan worden door de meest betrokkenen en die aansluit bij de Surinaamse cultuur. In het binnenland, waar veel ouders en grootouders van de schoolkinderen vandaan komen, zijn geen winkels, dus alle vrouwen hebben daar een kostgrondje waarop groenten en kassave verbouwd worden. Vissen in de rivier en jagen in het oerwoud leveren de andere voedingstoffen. Zelf voor je eten zorgen, is dus nog sterk verankerd in de cultuur.

De uitvoering 
Na het plaatsen van de omheining, worden de tuinen gereed gemaakt door het storten van goede, vruchtbare grond, het maken van bedden en het planten van vruchtbomen en jonge plantjes. Drie maanden daarna kan geoogst worden. De beroemde kouseband, heel lange sperciebonen, is een klimplant en die vindt uitstekend houvast aan het hekwerk. Papaja’s groeien razendsnel en leveren twee jaar na het planten volop vruchten.

De kosten 
Het hekwerk is 400 meter lang en de bouw daarvan kost dus veel geld. We hebben dat in een half jaar kunnen financieren, dankzij enkele zeer genereuze giften. We zijn het ook om die reden verplicht om er alles aan te doen wat we kunnen om dit project tot een succes te maken. Natuurlijk in de eerste plaats voor de kinderen, die behalve eten ook meekrijgen dat samen werken aan de leefomstandigheden van jezelf en anderen, succesvol kan zijn èn leuk èn lekker.

We krijgen hulp bij de uitvoering van het Ministerie van Landbouw, dat zelf een groot plan in de kast heeft liggen om schooltuinen op veel scholen te starten. Een plan dat niet uitgevoerd kan worden door de benarde financiële staatsfinanciën. Kennis hebben ze wel en die willen ze delen door begeleiding en advisering. Bovendien gaat een vrijwilligster van Kansrijk Suriname gedurende een half jaar aan de slag op de Clarkeschool om de ‘tuin-organisatie’ te helpen opbouwen in samenwerking met het personeel en de directeur, Juf Jane Ladi.

Vorderingen
De grote regentijd heeft veel langer geduurd dan hoort. De wisseling naar de grote droge tijd plaatst men meestal half augustus. De aannemer kon niet aan de slag en is bekisting en bewapening in de werkplaats gaan klaar maken. Twee weken geleden, het was toen eind september 2017, werd het droger en kon hij op het terrein beginnen met sleuven graven voor de fundering.

Wat nog meer?
Als het hek er is, de tuinen aangelegd, de groenten en bomen geplant, het onderhoud en de verzorging van de tuinen is geregeld en er geoogst gaat worden, dan komt de volgende stap: er moet gekookt worden. Ook dat doen personeel en kinderen samen. Dat betekent dat er een keuken ingericht moet zijn: eenvoudig, deugdelijk, handig en bestand tegen vele niet-professionele medewerkers. Dat deel van het plan moet nog gefinancierd worden. We gaan aan de slag. U leest er over als u onze site opnieuw bezoekt en u kunt ondersteunen door een storting met vermelding: Keuken Clarkeschool.

Wilt u ons helpen?

U kunt HIER geld aan ons overmaken