Oktober 2016

NIEUWSBRIEF KANSRIJK SURINAME
OKTOBER 2016

Aan allen die geïnteresseerd zijn in Kansrijk Suriname en ons werk ondersteunen.

Dag allemaal,

Dit is de derde Nieuwsbrief van 2016. Het gaat goed met het werk van Kansrijk Suriname. Met onze projecten bereiken we kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben. Ons Nederlandse bestuur is versterkt met drie nieuwe leden en ons Surinaamse bestuur doet belangrijk werk in de uitvoering. We houden u graag op de hoogte van ons werk via de website en via deze Nieuwsbrieven. We doen kort verslag van twee van onze projecten.

Ons iPad project. Tijd om de balans op te maken

Een schooljaar is voorbij. Wat heeft het project opgeleverd? Wat is er teruggekomen van de investeringen in tijd en geld en menselijke energie? Is het geslaagd? Gaan we door, of stoppen we?

Ons doel bij dit project is om scholen die weinig tot geen steun krijgen van de Surinaamse overheid te helpen bij het geven van goed onderwijs. Eén van de meetpunten van succes is daarbij het slagingspercentage voor de toets die toegang geeft tot het vervolgonderwijs. Percentages van 2 en 3 % zijn gebruikelijk in het binnenland.

We zijn begonnen op OS2 in Gujaba. Het dorp aan de Boven-Surinamerivier waar Kansrijk Suriname meer projecten uitvoert. Personeel werd geïnstrueerd. Ondersteuning geregeld. De elektriciteit middels een generator opgewekt. De kinderen waren enthousiast. De leiding in het begin ook. Toen kwam de klad erin. Het hoofd van de school, die mede-initiator was, moest elders puin ruimen. Er kwam een ongekende economische recessie. Lonen werden niet uitbetaald. Elektriciteit verdween uit het dorp. Men gaf er de brui aan en was voornamelijk bezig met overleven. Dat kan allemaal gebeuren. Heel vervelend voor alle betrokkenen. Ook voor ons. Maar bovenal voor kinderen die kansen ontnomen worden om door te leren.  Daarom zochten we naar alternatieven. En die zijn er altijd.

 

Alternatieven

We hadden 48 iPads op OS2. We haalden er 43 weg en verdeelden die over OS1 in Gujaba, de OS in Brownsweg, en de Clarkeschool in Sunny Point. Brownsweg is een dorp in het binnenland, waar wel elektriciteit is en dat over de weg bereikbaar is.

Opnieuw werd het traject van inwerken en begeleiden doorlopen. En nu met veel meer en blijvende  steun van de leerkrachten. Op OS1 ging het slagingspercentage van 3% naar 57%. Op Brownsweg waren de resultaten nog niet veel beter dan de voorafgaande jaren, maar is men vastbesloten door te zetten. En de Clarkeschool, waar de iPads gebruikt worden door de twee remedial teachers, meldt  dat het hoofdrekenen met sprongen vooruit gaat en dat het plezier in leren veel groter is geworden. Mooie resultaten dus.


Best practices

Nu gaan we onderzoeken wat ten grondslag ligt aan het succes van OS1 en of de succesfactoren toe te passen zijn in Brownsweg. In managementtaal: we gaan best practices gebruiken. We hebben verzoeken binnen gekregen voor meer iPads. We nemen die serieus in overweging, maar eerst willen we weten wat de beste resultaten oplevert. Want behalve het materiaal willen we ook de beste methodiek overdragen. Alles om meer kansen te geven en meer steun te bieden en dat is op deze plekken zeer welkom.

Evaluatie Broodjesproject

Zonder eten de dag doorkomen

Toen Edwina, remedial teacher op de Clarkeschool, ons berichtte dat wel 200 kinderen te weinig verzorging kregen en regelmatig zonder eten op school kwamen,  zijn we dit nader gaan bespreken met haar en Jane, het hoofd van de school.
Redenen zijn er te over. In de eerste plaats is er geldgebrek, want de werkloosheid is groot in Sunny Point. De recessie heeft velen over de rand van de pure armoede heen geduwd. De gezinnen zijn vaak gebroken, door scheiding en dood.
We willen graag helpen, maar voor structurele verzorging is veel geld nodig en het vereist een behoorlijke logistieke organisatie. We besloten om een pilot uit te voeren, die 10 weken zou duren. Van 1 juli tot 15 augustus, als de grote vakantie begint.
Precies op dat moment kregen we een schenking waarmee de hele pilot betaald kon worden. Een geweldige gift. We stelden samen criteria op. De school selecteerde 20 kinderen. Van hen kwamen 11 kinderen regelmatig niet op school, omdat er geen geld voor de bus was en ze veel te ver weg wonen, om te lopen. De gift was zo groot, dat we voor hen ook 3x in de week de buskosten konden betalen.

Op school met een gevulde buik
De kinderen kregen 1 broodje kouseband met ei, een glas melk of sap en een vrucht. Daarmee is de buik redelijk en gezond gevuld. Edwina en Jane meldden dat het verzuim zeer sterk is teruggelopen. De kinderen zijn blij en de saamhorigheid op school is toegenomen. Dat laatste is een onverwachte bijvangst.  Door in de logistieke verzorging leerkrachten en oudere leerlingen te betrekken, is het een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elkaar geworden. Mooi resultaat vinden zij en wij.

Uitbreiding in het nieuwe schooljaar
Het zou heel goed zijn, als we in het nieuwe schooljaar, dat 1 oktober j.l van start is gegaan, de steun naar 50 kinderen kunnen uitbreiden. We maken hierbij natuurlijk gebruik van onze ervaringen in de pilot. Hiervoor is veel geld nodig. Op jaarbasis € 14.000,- Dat geld hebben we nog niet. Wel hebben we opnieuw een genereuze gift ontvangen, van een echtpaar dat het geld voor hun huwelijkscadeau aan Kansrijk Suriname doneerde. Daarmee kunnen we voor 20 kinderen tot de Kerstvakantie opnieuw een verschil betekenen.
Het verschil tussen honger en een gevulde buik. Het verschil tussen op school leren en bij huis rondhangen. Het verschil tussen kansloos voelen en kansen aangeboden krijgen.

We hebben verschillende verzoeken uitgezet om dit project te financieren. Ook is er een crowdfundingsactie gestart.
Klik op  de link en doe mee! Geef kinderen een ontbijt.

Brasa Dey festival

Op 20 november is het Brasa Dey Festival in Rotterdam. Van kaarten die via deze link besteld worden, gaat de helft van de opbrengst naar Kansrijk Suriname

 

Graag tot in een volgende Nieuwsbrief.

Willem Wanrooij,

voorzitter Kansrijk Suriname.

Wilt u ons helpen?

U kunt HIER geld aan ons overmaken