De mensen achter Kansrijk Suriname

Het bestuur in Nederland: Het bestuur in Suriname:
Rajen Budhu Lall,  voorzitter
Henk van Tilborg, vice voorzitter
Jeroen Martinot, penningmeester
Bram de Knegt, secretaris
Marien Troost, lid bestuur
Willem Wanrooij, lid bestuur
Tolin Alexander, voorzitter

Vacature,
secretaris

Onze bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen betaling voor hun diensten. Ook reizen naar Suriname zijn voor eigen rekening.
KvK-nummer 34360404 KKF-nummer  20014328
Bankrekening NL 65 TRIO 0390 4619 89
t.n.v.  Kansrijk Suriname

De Finabank
Eurorekening:  1000882484
SRD rekening:  1000882476
beide t.n.v. Stichting Kansrijk Suriname

De Nederlandse stichting heeft de ANBI-status.

ANBI
RSIN : 821328608

Wilt u ons helpen?

U kunt HIER geld aan ons overmaken