VERSLAG VRIJWILLIGERS WERK CLARKE SCHOOL. HANS MILLENAAR

Beste lezers,

Graag vertel ik u over mijn werk op de Clarke school in januari en februari.
Ik ben Hans , gepensioneerd leraar biologie en Engels.
Willem Wanrooy en Joleen Caljouw hebben mij fantastisch wegwijs gemaakt in de Surinaamse samenleving zodat ik meteen goed kon meedraaien, dus als een lezer een leuke en nuttige ervaring wil opdoen; ga het doen. Joleen maakt een boekje voor je met handige tips en communiceert prima als je nog vragen hebt.

DE SCHOOL.
Omdat ik al op de Filipijnen en op Statia op een school werkte wist ik wel dat de schoolomstandigheden heel anders zijn. Hier is bijna geen speciaal onderwijs dus kinderen met een lage capaciteit voor Nederlandse taal blijven in dezelfde klas. Thuis praten ze Saramaccaans of een Hindutaal en vaak kunnen ouders niet veel helpen met schoolwerk.
Met de dames Chamberley en Wendy , RT krachten heb  ik heel prettig samengewerkt met bijles taal en rekenen in kleine groepen. De klassen zijn groo, dus aandacht voor zwakke leerlingen is lastig.
Verder deed ik nog een project over zwerfafval en plastic soep in de bovenbouw: concreet gemaakt door de route te laten zien vanaf een weggegooid plastic zak of fles via de wind, de Suriname rivier naar de Atlantische oceaan. Daar verkleint het tot microplastics, in de vis , op de markt en in de consument. De leerlingen kregen een vuilniszak mee om te vullen  met zwerfafval en de opdracht aan de ouders en broers/ zussen duidelijk te maken waarom ze ineens plastic gingen rapen.
Alle kinderen werden beloond met popcorn van meester Wassenaar.
Verder heb ik nog liedjes aangeleerd in groep 3: over de Nederlandse herfst ( heel grappig met gebaren) en over de Here Jezus. De kinderen zeggen in de klas het Onze Vader op.
Ik ben van al deze kinderen gaan houden en als de lezer zo’n fijne ervaring ook wil en de kinderen wil supporten en je wilt nog extra info: aarzel niet me te mailen: johannesmillenaar@gmail.com.

Hans

PS: Strafregels:”Ik moet Nederlands praten op school”……..