Theo te Winkel

foto theo te winkelThuis geleerd dankbaar te zijn als je gezond en goed van verstand bent. Dat je je talenten, vaardigheden, geld en tijd ook moet inzetten voor vrede en voor anderen.
In de ruim twaalf jaar, dat ik in het buitenland werkte en woonde, kwam armoede, ziekte en onderontwikkeling dichtbij om mij heen. Nog het ergst in de gebieden,waar burgeroorlog woedde en de leefomgeving werd aangetast door mineraalwinning en/of uitputting door roofbouw en erosie. In Suriname is van al deze problemen sprake. Twee achterkleinzoons met 50% Surinaams bloed en goede, geslaagde, Surinaamse vrienden scheppen een bijzondere band met dit land, die nog los staat
van het feit, dat daar dezelfde taal wordt gesproken, de geschiedenis over vele eeuwen parallel loopt en een cultuur heerst niet alleen van godsdienstvrijheid, maar ook van respect voor ieders opvattingen daarin. Redenen om mensen daar te helpen hun talenten te kunnen ontplooien.