Bericht uit Suriname!

Update december 2020
Ook Suriname is niet ontkomen aan een tweede coronagolf. Er is weer een avondklok, de kerstvakantie duurt langer dan normaal , samenscholingen van meer dan 5 personen zijn verboden en sportscholen zijn dicht.

Voor Kansrijk Suriname betekent dat (nog steeds) geen afrodance lessen, geen huiswerkbegeleiding, die net weer was opgestart, meer, en de bibliotheek weer dicht.

wordt vervolgd.

 

15 oktober 2020

Ook Suriname is niet gespaard gebleven van de gevolgen van COVID-19. Leek het erop dat de situatie onder controle was, niets is minder waar. Twee weken na de verkiezingen (25 mei) vond er een enorme stijging van het aantal positieve besmettingen plaats. Er werden ingrijpende maatregelen genomen van avondklok tot volledige Lock down en zelfs sluiting van het luchtruim. Het aantal besmettingen daalde na enige tijd maar het land kwam daarnaast in een zeer slechte economische situatie terecht. Sowieso bleek na de verkiezingen dat het land zo goed als failliet is. De Corona crisis heeft daarnaast er ook voor gezorgd dat vele bedrijven ten onder zijn gegaan en mensen hun baan zijn kwijt geraakt. Suriname kent vele dagloners, ook bekend als hosselaars. Dit zijn mensen die een eigen handeltje hebben en per dag over een inkomen beschikken. Deze groep lijdt het meest onder de Corona maatregelen. Het feit dat het luchtruim nog steeds gesloten is heeft ervoor gezorgd dat de gehele toeristische sector, van klein tot groot, in elkaar gestort is. Vele gezinnen zijn hierdoor in grote problemen geraakt.

De gehele wereldeconomie heeft te lijden onder de Corona crisis maar Suriname in veel ergere mate omdat ons land al voor de crisis economisch aan de afgrond stond. De Surinaamse Dollar is sterk gedevalueerd, de kosten van het levensonderhoud zijn drastisch gestegen, de benzineprijs is verdubbeld en daardoor is er ook een enorme stijging van de prijs van het openbaar vervoer. Suriname kent geen sociaal vangnet en iedereen moet zelf zien te overleven. De overheid heeft geprobeerd om het leed te verzachten door aan behoeftigen voedselpakketten te verstrekken. Dit was slechts een druppel op een gloeiende plaat. Er werd en wordt nog steeds honger geleden onder grote groepen mensen.

Inmiddels zijn de scholen gestart (1 oktober) met in achtneming van de Covid maatregelen: kleinere groepen, anderhalve meter afstand, mondneusbedekking en regelmatig handen wassen. Bij de aanvang van het schooljaar bleek dat meerdere ouders hun kinderen niet konden voorzien van de benodigde schoolspullen en schoolkleding. Op verschillende niveaus hebben spontane acties plaatsgevonden waarbij kinderen werden voorzien van een schoolpakket. De samenstelling hiervan was wisselend (van schoolspullen tot een volledige outfit).
De Covid maatregelen worden per 2 weken door de overheid bijgesteld. De situatie is op dit moment goed onder controle (minder besmettingen) en langzaam aan wordt er gewerkt aan het normaliseren van de dagelijkse gang van zaken. Er zijn protocollen opgesteld voor de meeste branches en de meeste bedrijven en kantoren zijn weer geopend.
Het luchtruim blijft echter gesloten, gezien de tweede golf van besmettingen in grote delen van de wereld. Het blijft spannend wat er gaat gebeuren en de angst voor een tweede golf in Suriname is zeer zeker aanwezig. Kan Suriname dit aan?

Een ding is zeker:
De nood is nog steeds hoog en er gaan nog steeds kinderen met honger naar bed.

Jenny Polanen, secretaris Surinaams bestuur

Update 10 juni 2020:
Inmiddels staat de teller op 91 actieve Coronabesmettingen en is er een totale lockdown in Suriname.

maart 2020
Voor zover bekend in kleine aantallen, maar zoals meestal is er weinig zicht op de situatie in het binnenland. Ook de grenzen met de buurlanden zijn, zodra je wat verder van de kust bent, zo lek als een mandje.

In Paramaribo is een avondklok ingesteld. Eerst vanaf 20.00 uur, later vanaf 24.00 uur mocht tot 6.00 uur niemand de straat op.  Verkiezingsbijeenkomsten, altijd een heel gebeuren, vinden niet plaats. Hoe het met de verkiezingen op 25 mei zal gaan weten we niet.

De inflatie, of beter gezegd de prijzen, lopen sterk op en dat betekent dat mensen behoorlijk in de problemen komen. Vanuit Sunny Point, ons aandachtsgebied, zijn veel mensen naar het binnenland vertrokken, omdat daar altijd voldoende voedsel is.

Onze activiteiten staan op een laag pitje. De bibliotheek is er nog, maar de openingstijden zijn erg afhankelijk van de omstandigheden.
De huiswerkbegeleiding en de zang- en danslessen liggen praktisch stil. De individuele ondersteuning gaat zo goed mogelijk door.

We houden u op deze plaats op de hoogte.