Het petflessenproject

Het milieuprobleem is in Suriname, zoals in grote delen van de wereld, overal op straat zichtbaar. Aanvankelijk was dat alleen in de stad zo, maar nu ook in het binnenland, en daar misschien nog wel meer omdat daar geen vuilophaaldienst is. Vroeger kon al het restafval in het bos of de rivier gegooid worden en dan werd het wel opgegeten of verteerd. Nu vormen de plastic zakjes en flessen een geweldige hoop onverteerbaar afval. Meestal wordt het zoals iedereen gewend was , weggegooid. Soms wordt het verzameld, bv bij scholen om het daarna te overgooien met benzine en te verbranden. Dat dat veel stank en gezondheidsproblemen geeft behoeft geen betoog. Er zijn wel programma’s vanuit de overheid, maar op de scholen in de gebieden waar wij komen zijn die nog niet bekend. Ons werd door gezondheidswerkers gevraagd of wij mee wilden denken over dit probleem. Voor de dorpen die over de weg bereikbaar zijn is een goed voorlichtingsprogramma op school en een vuilophaaldienst in de eerste plaats aangewezen en ook uitvoerbaar. Voor de dorpen die alleen per boot of vliegtuig bereikbaar zijn is meer nodig.

Wij hebben contact met een constructiebedrijf waar een petflessenvergasser wordt ontwikkeld, waar plastic  (meer dan alleen petflessen, ook vrijwel alle plastic verpakkingsmaterialen) zonder vrijkomen van schadelijke stoffen wordt vergast met het plastic zelf als brandstof en waar de restwarmte weer gebruikt kan worden. Dit wordt verder uitgewerkt.

Intussen geven wij voorlichting over milieuproblemen in het algemeen en plastic in het bijzonder.