Georgian Singorawi

IMG-20141222-WA004Via het Ministerie van Onderwijs, waar ik werkzaam ben, ben ik onder andere met 2 projecten in aanraking gekomen die betrekking hadden op kansarmen in het basisonderwijs en onderwijs in achtergestelde gebieden.

Zo had ik de verantwoordelijkheid voor de controle van de financiële middelen, voor het project“Schoolvoeding”, waarbij behoeftige leerlingen die de school met een lege maag bezochten van een ontbijt werden voorzien. Tevens mocht ik meehelpen aan een pilotproject van het Ministerie in samenwerking met UNICEF, waarbij er op 5 scholen in het binnenland van Suriname computeronderwijs werd gegeven in de vakken rekenen en taal, om zodoende de resultaten van de leerlingen positief te beïnvloeden.

Het voorgaande met daarnaast het feit dat ik zelf ben opgegroeid in een kansarm gezin, waarbij elke kans die ik op mijn levenspad heb gehad met beide handen heb aangenomen en nu toch enigszinssuccesvol kan terugkijken, wil ik anderen die een steuntje in de rug nodig hebben om zich verder te ontwikkelen waar mogelijk ook ondersteunen.