Duurzame energie

ENERGIE

Er is een groot energieprobleem in het binnenland. Er wordt door de overheid een maandelijkse hoeveelheid brandstof per dorp voor de generator verschaft maar dat is maar voldoende voor een aantal uren stroom per dag en dan vaak niet eens voor de volle maand. Voor een deel kunnen de bewoners daar zelf wat aan doen door veel zuiniger met de stroom om te gaan dan ze nu doen, maar dan is er nog niet genoeg om bv de hele dag op school computers te kunnen gebruiken of de schooltv in het lesprogramma op te nemen. Er zijn wel grootschalige plannen voor zonne-energie of waterkrachtcentrales maar dat vooral dat laatste stuit op veel weerstand.De angst dat er weer een hele vallei onder water gezet moet worden lijkt onoverbrugbaar. Wij proberen nu met een constructiebedrijf, dat zich in kleinschalige duurzame energieopwekking specialiseert, iets te ontwikkelen in de kreek bij Gujaba, waardoor de school stroom krijgt voor de computer. Afhankelijk van de hoogte van het water zal het variëren van slechts een paar uur tot vele uren per dag.