Secretarieel jaarverslag 2017

Trots zijn we op wat er dit jaar allemaal is gebeurd. Onze teams in Suriname en Nederland raken steeds beter op elkaar ingespeeld, en hoe meer wij de weg leren kennen in de werkvormen en gebruiken in Suriname, hoe meer we kunnen realiseren.

Bestuur:
KS-Nederland
Het bestuur vergaderde in 2017 9x
Van de drie aspirant bestuursleden traden er twee definitief toe tot het bestuur.
De derde bleek toch een bestuursfunctie niet te kunnen combineren met haar drukke baan.
Het bestuur bestaat nu uit:
Willem Wanrooij, voorzitter , Henk van Tilborg, vice voorzitter, Jeroen Martinot, penningmeester, Joleen Caljouw, secretaris, Marien Troost, lid, Bram de Knegt, lid

KS-Suriname
Het bestuur in Suriname telt dezelfde 5 leden als in 2016.:
Eveline Ramdhan, voorzitter, Robert Gilaard, onder- voorzitter, Georgian Singorawi, penningmeester, Christa van Berchem, secretaris en Phylles Lepelblad, lid.
Ook dit bestuur vergaderde regelmatig.

Een aantal malen was er een gezamenlijke vergadering van het Surinaamse bestuur met leden van het Nederlandse bestuur die in Suriname waren.

Bezoeken aan Suriname van bestuur, vrijwilligers en stagiaires
Behalve de bezoeken van onze bestuursleden, Henk van Tilborg,(2x), Willem Wanrooij en Joleen Caljouw (2x) bezocht ook onze vaste vrijwilliger Marianne Rutgers al onze projecten. Bezoeken aan Suriname gebeurt altijd op eigen kosten.
Petra Wanrooij verzamelde in Nederland weer veel kleding, zowel voor de Bun Kopu Serie in Sunny Point als voor de kinderen van de Clarkeschool.
In maart kreeg de Clarkeschool een paar weken hulp bij het lezen van Vianne Blaakman. Greet Peters, die al in oktober 2016 begonnen was op de Clarkeschool, bleef tot juli haar extra leeslessen geven. Van 13 maart tot 8 juni deed Chloë Blommers haar afstudeeronderzoek Social Studies op de Clarkeschool. Puck Breed en Hanneke Rook hielpen in juli 4 weken op de school in Brownsweg met de iPadlessen en de remedial teaching. Eefje Vaghi hielp met het opzetten van een bibliotheeksysteem op OS 2 in Gujaba en in oktober/november deden Amanda van Diermen en Anne-Riek Geels hun 4e-jaars stage PABO in Brownsweg. Zij hielpen vooral bij het opzetten van een goed remedial teaching systeem .

Sponsoring, giften en adviezen
We zijn blij met de gulle gaven die wij ook dit jaar ontvingen, zowel van particulieren als van fondsen..
Zonder al deze bijdragen zou Kansrijk Suriname niet kunnen werken. Onze hartelijke dank hiervoor!

Hieronder een verslag van al onze projecten

de Clarkeschool
KS ondersteunt de Clarkeschool die zo’n 18 km buiten Paramaribo ligt, al sinds 2010 op diverse manieren. In juni 2016 startten we met de pilot van een ontbijtproject voor de meest kansarme kinderen op de school, dat zo succesvol was dat we besloten te starten met een veel groter project, nl het opzetten van een groentetuin bij de school, zodat in de toekomst alle kinderen die dat nodig hebben, dagelijks kunnen worden voorzien van een goede maaltijd.
Voordat we dat project kunnen realiseren moest er eerst een hek om het gehele schoolterrein gebouwd worden. Dat vereiste veel organisatietalent, zowel voor de financiering als voor de bouw, maar op het moment van schrijven van dit jaarverslag staat het hek er en kan er gestart worden met de tuin! Plannen werden in 2017 al uitvoerig gemaakt. Ook het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij denkt mee.

In samenwerking met de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek werd weer een sportdag georganiseerd.

Ook stuurde een vrijwilligster uit Nederland kleding voor een aantal kinderen en bracht iemand anders uit Nederland kleding en een doos vol met prachtige nieuwe sandalen mee.

Sunny Point
Inmiddels zijn de activiteiten van Kansrijk Suriname niet meer weg te denken uit Sunny Point
De hiphoplessen werden het hele jaar door goed bezocht. de groep is reuze enthousiast. Ook de muzieklessen draaiden goed, zo goed dat we een tweede groep zijn gestart, en er nu ook blokfluitlessen gegeven worden.

In de grote vakantie heeft Stichting Move Forward in samenwerking met KS en stichting Yes een vakantie trainingsprogramma georganiseerd in Paramaribo. Ongeveer 25 kinderen uit Sunny Point hebben hieraan deelgenomen. De kinderen kregen workshops in rappen, dansen, muziek (incl, zang) en basketbal.
KS heeft gezorgd dat de kinderen uit Sunny Point elke dag vervoerd werden naar de trainingslocatie, te Zorg en Hoop (Paramaribo). De muziek –en dansdocent van onze groepen in Sunny Point, Lorenzo Castillion en Urmilla Adams hebben ook meegewerkt aan de sessies. Verder zijn er bekende Surinaamse rappers en een danser (resp. Enver, Skittz en Kevin) gevraagd om hun kennis en kunde te laten zien en te delen met de kinderen tijdens de workshops. De sessies waren dagelijks van 17.00-21.00u. Na de training werden de kinderen wederom naar huis vervoerd, onder de strenge leiding van Juf Urmi, de muzieklerares. Er is niet alleen gefocust op de activiteiten zelf, maar ook is er geprobeerd om te werken aan de vorming van de jongeren. Zo zijn tijdens de workshops behalve dans en sport ook enkele andere zaken aan de orde geweest , zoals. samenwerken, elkaar leren accepteren en verdragen, communiceren met elkaar, contacten leggen etc. Verder hebben de kinderen elke dag in een schrift moeten noteren wat zij van de dag vonden en wat zij erbij hebben geleerd en wat beter kan. Leren kijken naar jezelf dus.
Het geheel is feestelijk afgesloten met een toernooidag op de laatste dag met BBQ en Block Party na. Ieder kind heeft een certificaat en een medaille ontvangen De kinderen hebben ontzettend genoten en zouden graag vaker willen deelnemen aan dergelijke activiteiten. Belangrijk was dat zij de kans hebben gekregen om uit SP te gaan om iets leuks te doen.
Wij van KS zijn dik tevreden over dit eerste project samen met MF en er wordt nagegaan hoe wij dit project kunnen vervolgen.
Dit jaar zijn we gestart met de bouw van een bibliotheek in Sunny Point, die in maart 2018 geopend zal worden.
Ook de bouw van de aangepaste woning voor Kaaki verliep voorspoedig. In het voorjaar van 2018 zal zij haar huis kunnen betrekken
Met enige regelmaat stuurt een vrijwilligster van Kansrijk Suriname een doos met gebruikte kleding naar Suriname, die door de pleegmoeder van een gehandicapt meisje worden verkocht. Zo kan ze wat extra’s verdienen om haar pleegdochter beter te kunnen onderhouden

Brownsweg
Het onderwijs met de iPads loopt redelijk. Volgens Nederlandse begrippen kan het nog veel beter, maar voorlopig zijn we al heel tevreden.
Aan het eind van het schooljaar slaagden 4 kinderen voor het toelatingsexamen van de MULO en eentje voor het LBO.
Andere jaren was dat er één, een enkele keer waren het er twee. Als komend schooljaar weer meer kinderen dan gebruikelijk slagen kunnen we zeggen dat het iPadonderwijs daaraan bijgedragen heeft.
in oktober/november hebben de PABOstagiaires Anne-Riek en Amanda 6 weken geholpen bij het opzetten van een goed remedial teachingsysteem. De school was er erg blij mee, dat was een enorme stap in de goede richting.

Gujaba
In Gujaba draaiden de clubs die de stagiaires in 2016 hadden opgestart bijna niet meer. Het is erg moeilijk dorpelingen te vinden die lange tijd vrijwilligerswerk willen doen. Alleen de voetbalclub onder de bezielende leiding van meneer Kojas draait nog steeds voortreffelijk. Het is leuk om te zien hoe hij bij de wekelijkse training de jongens leert hoe je met elkaar omgaat, sportief te spelen, na afloop opruimen, etc.
Als er iemand van ons op bezoek komt wordt er steevast een voetbalwedstrijd gespeeld, waarbij team Anne-Wil speelt tegen team Coco. (de namen van de stagiaires!)
Gelukkig zijn er in 2018 weer gedurende 5 maanden stagiaires en hopen we dat de clubs dan weer nieuw leven wordt ingeblazen, hopelijk dan voor wat langere tijd.
Het watersysteem bij de school functioneert uitstekend. We hebben inmiddels goede afspraken gemaakt hoe het systeem ook gebruikt kan worden in de droge tijd voor anderen langs de rivier. In november was het bíjna gebrukt, maar juist toen de tanks leeg dreigden te raken ging het regenen.

Individuele ondersteuning
Dit jaar steunden we 7 kinderen met wekelijks geld voor de bus naar school en de kleine extra schoolkosten zoals kopieën.
We vonden sponsoren om voor de 5 kinderen in Brownsweg, die geslaagd waren voor de toets voor de MULO, het schoolgeld voor de volgende schooljaren te betalen.
Ook betaalden we de vervoerskosten van een gehandicapt meisje naar de ergotherapeute en de fysiotherapeute en vonden we iemand bereid dure sondevoeding voor een kind in kinderhuis Betheljada te betalen .
We hielpen een jonge vrouw met het bemachtigen van een medische kaart en ook hielpen we haar de begrafenis van haar kindje te bekostigen.

Tevreden zijn we over dit jaar. Echte tegenslagen waren er eigenlijk niet, behalve dat de kosten voor de bouw iets hoger uitvielen dan begroot en dat het werk wat later klaar was dan gepland.

Toekomstplannen
De bibliotheek in Sunny Point zal 3x per week open zijn. Boeken lenen is gratis. De beheerder van de bieb betaalt met haar verdiensten de bouw van haar cateringbedrijfje af.

Stagiaires van een sportopleiding zullen basketballessen gaan verzorgen in Sunny Point

De muzieklessen gaan op dezelfde voet voort. Een conservatoriumstudente (schoolmuziek) zal Urmi gedurende 3 maanden helpen bij de lessen.

Ook de hiphoplessen gaan door, met een andere docent.

In januari 2018 zijn we gestart met huiswerkbegeleiding voor de lagere-schooljeugd in Sunny Point. Er is voorlopig voldoende geld beschikbaar. Gezocht wordt naar verdere financiering vanuit het Surinaamse bedrijfsleven.

We zullen verder gaan met de realisatie van de mobiele watervoorziening in Gujaba. Voor de start en de eerste jaren is voldoende geld binnen. Voor een kostendekkende exploitatie vanuit het dorp zelf zijn afspraken gemaakt. In 2017 is het niet zo lang droog geweest dat het systeem in werking moest treden.

Ook gaan wij door met het werven en begeleiden van stagiaires en vrijwilligers voor en OS Brownsweg, en voor het buurthuis in Gujaba en gaan we verder met het iPadproject in Brownsweg.

In 2018 zal gestart worden met het meerjarenproject Hof van Clarke, groentetuin met ontbijt voor de meest kwetsbare kinderen op de Clarkeschool, in samenwerking met het team van de Clarkeschool en het Ministerie van LVV (landbouw, Veeteelt en Visserij). De 2e helft van 2018 zal een vrijwilligster helpen met het opzetten van een goed roulatieplan voor het werken in de tuin, zodat alle klassen goed aan bod komen.

Wij blijven ook in 2018 op zoek naar nieuwe sponsoringmogelijkheden.
Als u ideeën of suggesties heeft, horen wij die graag van u.

maart 2018
Joleen Caljouw, secretaris

Jaarverslag 2014

logo svk JAARVERSLAG 2014

       STICHTING VEELKLEURIGE KANSEN NEDERLAND /  STICHTING KANSRIJK SURINAME

 

 

Het jaar 2014 was bestuurlijk gezien een moeilijk jaar.Vanaf januari waren er toenemende meningsverschillen ten aanzien van het beleid tussen Veelkleurige Kansen Nederland (VKN) en haar Surinaamse counterpart, Veelkleurige Kansen Suriname(VKS). Deze resulteerden in een definitieve scheiding in mei 2014. Veelkleurige Kansen Nederland veranderde haar naam in Stichting Kansrijk Suriname en gaat zelfstandig en met veel energie onder de nieuwe naam verder.  Daarom staan er twee logo’s bij dit jaarverslag.

DSC07625

Vrijwilligers :

Op 15  januari 2014 organiseerde het Nederlandse bestuur een avond voor de vrijwilligers in Nederland, in het KPN gebouw te Den Haag. Ook mensen die belangstelling hadden om iets voor de stichting te doen, waren uitgenodigd te komen. Jolan Banai -Gaaikema, die een maand in Nederland was, vertelde met groot enthousiasme over haar werk in Suriname.

Met  Ad en Joke Wilbrink, en met Kimberley Vos en Brigit Lavrijsen werden afspraken gemaakt om een aantal  maanden naar Suriname te gaan. .

 

In februari werd in de Clarkeschool te Wanica,een bijeenkomst gehouden met het Surinaamse bestuur en  de vrijwilligers in Suriname, Ook dit was een geslaagde bijeenkomst, en leuk en nuttig voor de kersverse vrijwilligers uit Nederland,  die meteen met iedereen konden kennismaken. Tijdens deze bijeenkomst hebben we alle vrijwilligers bedankt en in het zonnetje gezet.

 

Vrijwilligers/stagiaires in 2014

In Nederland:

Arie Casteleijn. Coördineerde de opslag van alle goederen die werden ingezameld om naar Suriname te worden verscheept

Hans Lodewijks. Coördineerde de inzameling en opslag van boeken en naaimachines rondom Meerkerk

Rosieta Ramesar als bestuursondersteuner

In Suriname

Ad en Joke Wilbrink, vrijwilligers op de Clarkeschool in februari en maart

Kimberley Vos en Brigit Lavrijsen van eind februari tot en met mei met name in huize Banai waar ze hun afstudeerstage deden en een handboek schreven voor medewerkers in kinderhuizen. Ze rondden hiermee hun studie succesvol af met een 8 voor de scriptie, en een 9 voor de presentatie.

Marianne Rutgers en Joleen Caljouw  in april en november. Zij bezochten de projecten van de stichting, de door ons ondersteunde pupillen en gaven voorlichting op het gebied van goede voeding, diabetes, hygiëne, en preventie van tienerzwangerschap

Alembo, een ICT bedrijf in Suriname, maakte de nieuwe website voor Stichting

Kansrijk Suriname en sponsorde het sportveld van de Clarkeschool. Zie ook op onze  website  “steun Clarkeschool”

 

Bestuur

In februari verliet bestuurslid Alexandra Linger ons  vanwege drukke werkzaamheden thuis (combinatie werk en studie)

Tot het bestuur is toegetreden Joleen Caljouw als secretaris en daarnaast Rosieta Ramesar als administratief bestuursondersteuner .

 De bestuursleden Willem Wanrooij, Theo Telting en Henk van Tilborg, de laatste zelfs 2 keer, bezochten diverse projecten in Suriname. Ook Joleen Caljouw, die als vrijwilliger al een aantal jaren 2 keer per jaar een maand voor Veelkleurige Kansen / Kansrijk Suriname werkte, droeg bij aan de voortgang.

 

Scheiding Veelkleurige Kansen Nederland/ Veelkleurige Kansen Suriname

De verschillen in inzicht over met name de opvang en opvoeding van kinderen bleken onoverbrugbaar. Wij konden en wilden niet langer verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van Veelkleurige Kansen Suriname. Dit leidde tot een definitieve breuk in mei 2014.

 

Wij hebben alle belangstellenden en donateurs een bericht gestuurd, waarin wij hen inlichtten over de breuk en de achtergronden. Het speet ons zeer dat het zo gegaan is, maar er komt een moment dat compromissen zoeken, niet langer kan. Wij hebben ons uiterste best gedaan om integer te handelen en de belangen van alle betrokkenen te dienen.

 

Bij het correct afhandelen hoort ook de scheiding van de projecten, de financiën en de goederen die nog in opslag staan. In overleg met VKS is besloten welke projecten gedaan blijven worden door VKS en welke voortgezet gaan worden door ons onder de nieuwe naam Kansrijk Suriname. Vervolgens zijn de financiën aan de orde gekomen. Criteria voor de verdeling zijn opgesteld. De claims van VKS zijn zorgvuldig doorgenomen. Bedragen die door de gevers geoormerkt  waren voor bepaalde projecten, zijn toegedeeld aan de uitvoerders van die projecten. Zo zijn ook op andere gelden de criteria toegepast. Uiteindelijk is een substantieel bedrag overgeboekt op rekening van VKS. In ons Financieel Jaarverslag kunt u dit terugvinden.

Op diverse plaatsen in het land stonden goederen die eerder door VKN en VKS waren ingezameld en opgeslagen. Hierbij ging het onder andere om  naaimachines, boeken, zwemvesten en kleding. Onze vrijwilligers Hans Lodewijks en Arie Castelein hebben jarenlang deze depots beheerd. Zij verdienen hiervoor lof en dank. We zijn blij te kunnen melden dat vrijwel al deze goederen hun bestemming hebben gevonden. Daarmee is dan de scheiding geheel afgehandeld.

 

Kansrijk Suriname.

Scheiden doet pijn. Dat hebben wij ook nu weer ondervonden. We geloofden in onze gezamenlijke missie, we geloofden in ieders goede bedoelingen en hebben er veel aan gedaan om bij elkaar te kunnen blijven. Als er dan toch een breuk ontstaat, doet dat pijn. Maar… er is ook weer ruimte voor nieuwe en positieve energie. Dat hebben we ondervonden, toen we besloten door te gaan onder onze nieuwe naam Stichting Kansrijk Suriname ( akte d.d.19 september 2014).

We bouwden een nieuwe website, communiceerden met onze donateurs en belangstellenden, gaven nieuwe impulsen aan bestaande projecten. Daarnaast bleven we hen helpen, die dat dringend nodig hadden, wierven we meer sponsors en zetten nieuwe plannen op. We  bezochten Suriname en legden nieuwe, veelbelovende contacten. Onze eigen werkwijze werd professioneler opgezet, zodat we altijd, alles kunnen verantwoorden van wat we doen.

 

Aktiviteiten het afgelopen jaar

Individuele hulp:

Vanaf maart 2014 steunden we twee jonge meisjes met reisgeld en zwemlesgeld voor de MULO en LBGO school.

Een 18 jarig gehandicapt meisje dat geen toegang had tot enige medische voorzieningen meldden we aan bij de fysiotherapeut en ergotherapeut van het Academisch Ziekenhuis, waar ze nu wekelijks begeleid wordt, waar haar wordt geleerd zichzelf te verzorgen, en en die haar zullen helpen bij het vinden van een zinvolle dagbesteding.

Een gezin bestaande uit een werkeloze moeder met 8 kinderen ondersteunden we financieel gedurende drie maanden nadat de moeder was ontslagen omdat ze om gezondheidsredenen niet meer kon werken. Aan het eind van het jaar brachten we het gezin een voedselpakket.

Ook gaven we geld voor de aanschaf van de benodigde schoolspullen voor twee basisschoolleerlingen voor het nieuwe schooljaar.

 

Voorlichting

Onze artsen-vrijwilligers gaven voorlichting op het gebied van puberteit, seksualiteit en het voorkomen van tienerzwangerschap aan de hoogste klassen Clarkeschool

DSC07388 (2) DSC07194DSC07142
Ook gaven zij, in samenwerking met de Medische Zending, op werelddiabetesdag voorlichting aan de volwassenen en kinderen van Bigipoika, een dorp in het binnenland, bewoond door Indianen.

DSC07505DSC07513

DSC07517DSC07484

 

Sport en spel

Spelletjesdag
In samenwerking met de Stichting Vrienden van de Surinaamse Atletiek is er een spelletjesdag georganiseerd op 21 november 2014 op de Clarkeschool in Wanica. Honderden kinderen namen hieraan deel. Volop lol en sportiviteit.

DSC07548DSC07534 Uitje 

Met drie meisjes (14-18 jaar) die nooit zomaar iets leuks doen, gingen we een dagje naar Colakreek

 

 

 

Gujaba

In Gujaba werden, op aanwijzingen van Firma Booiz in Meppel, die ons daarbij ondersteunt, de eerste proeven gedaan voor ons onderzoek of de rivier daar aan de school elektriciteit kan leveren.

Ook werden de boeken, die al lang  wachtten om verdeeld te worden over de twee lagere scholen, door ons uitgepakt en verdeeld.

Geïnventariseerd werd wat voor hulp de school daar nodig heeft en hoe we daarbij zouden kunnen helpen.

 

Clarkeschool

Naast de al eerder genoemde activiteiten voor de Clarkeschool werden ook 6 m3 boeken belangeloos verscheept door de firma NV Gumair naar Suriname, zodat de 800 kinderen daar nu ook andere boeken kunnen lezen dan alleen schoolboeken.

 

Stichting  Uma nanga neng

Er werd contact gelegd met bovengenoemde stichting die, beter dan wij vanuit Nederland, mensen kan helpen met het invullen van moeilijke formulieren ten behoeve van  aanvragen voor financiële ondersteuning van de overheid.

 

Twee subsidieaanvragen

Aanvragen voor geld voor watervoorziening wc’s basisschool Gujaba en financiële ondersteuning  Kinderhuis Prasoro werden in behandeling genomen.

 

Overig

Een aantal zaken zijn in gang gezet, maar verkeren nog in een te prematuur stadium om ze te vermelden in dit jaarverslag.

 

Positief terugkijken

Ondanks alle bestuurlijke narigheid was 2014 een jaar waarop we tevreden terugkijken. Moeilijkheden zijn overwonnen, veel zaken zijn tot stand gebracht en we popelen om in 2015 ons werk voort te zetten.