Brownsweg

Het dorp Brownsweg ligt aan de Westelijke oever van het grote Brokopondostuwmeer.

Kansrijk Suriname heeft hier digitaal onderwijs  op school geïntroduceerd. Het reken- en taalonderwijs wordt hierbij ondersteund, en ook al leek het  er op, dat de slagingspercentages voor toelating tot het voortgezet onderwijs hierdoor echt verbeterden, inmiddels staat het project op een laag pitje.