Stageplaats voor student Sociologie of vergelijkbare studie in Gujaba, Suriname

DSC04637DSC04692DSC04662

De situatie.

Gujaba is het grootste dorp aan de Surinamerivier met ongeveer 6000 inwoners, van wie ruim 1250 adolescenten. Het dorp ligt in het oerwoud, heeft geen elektriciteit en geen stromend water en wordt op traditionele wijze bestuurd door kapiteins en basja’s. Het merendeel van de volwassenen kan niet lezen en schrijven  en spreekt uitsluitend Saramaccaans. Op de 2 basisscholen (in totaal ongeveer 700 kinderen tussen de 4 en 15 jaar , groep 1 t/m 8) wordt in het Nederlands lesgegeven, zodat de meeste kinderen en een klein aantal volwassenen (beperkt) kan communiceren in het Nederlands.

21% Van de basisschoolkinderen doubleert. Het drop-outpercentage is hoog, (16.5% vergeleken met 11% nationaal), evenals het aantal tienerzwangerschappen (20% van alle geboorten in het dorp).
Ondanks het grote aantal jongeren heeft het dorp geen vervolgonderwijs, is er nauwelijks werkgelegenheid en zijn  er weinig tot geen gestructureerde activiteiten voor  jongeren.

Sinds een aantal jaren ontplooit Stichting Kansrijk Suriname activiteiten in het dorp, die erop gericht zijn de bevolking, en met name de jeugd, kansen te bieden hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Zo is er in november 2015 een onderwijsproject gestart en is in februari 2016 een start gemaakt met het opzetten van een buurthuis voor de  basisschoolkinderen, (4-12 jaar) ondersteund tot eind juni 2016 door twee HBO-studenten SPH. Het is de bedoeling dat de dorpelingen zelf de activiteiten draaiend zullen houden, na het vertrek van beiden.

Vanaf augustus 2015 zijn het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken (initiatiefnemer), UNICEF (financier) en Stichting COCON  (uitvoerder) begonnen met het opzetten van jeugdclubs voor adolescenten in Gujaba. Door de jongeren vaardigheden aan te leren,worden hun kansen geboden zich te ontwikkelen tot meer zelfbewuste individuen die bewuste en gezonde keuzes kunnen maken.  
Dorpelingen zullen opgeleid worden tot trainers en coaches in Health and Family Life Education (HFLE). Binnen deze projecten  is “capaciteitsversterking van de gemeenschap” een van de belangrijkste peilers. Het streven is, dat na oplevering, de gemeenschap zelfstandig verder kan in het steunen van jeugdontwikkeling en -participatie. Inmiddels is gebleken dat jongeren en de meeste volwassenen  in het dorp (nog) te weinig skills hebben om e.e.a zelfstandig gaande te houden. Verdere ondersteuning in de ontwikkeling van die vaardigheden is nodig.

Bovengenoemde groepen, Ministeries, UNICEF, Cocon en Kansrijk Suriname, werken nauw samen om hun projecten van de grond te krijgen en de voortzetting te faciliteren. Een stagiaire kan hier een belangrijke rol in vervullen. Gezamenlijk wordt een stageplek aangeboden, die de vervuller de kans biedt om sociologisch onderzoek te verrichten en interventies te doen, die bijdragen aan het welslagen van de projecten. Zij/hij zal nauw samenwerken met de mensen die door Cocon zijn getraind. Op die manier worden zij verder versterkt om zelfstandig verder te gaan.

Wat wordt verlangd van de stagiaire(s).

  • de sociale structuren en samenhangen in het dorp, die al uitgebreid in kaart zijn gebracht door Cocon, leren (her)kennen, evenals communicatielijnen, hiërarchieën en besluitvormingsmechanismen binnen de traditionele gemeenschapslijnen
  • hierbij aansluiten en deze 1 stap verder uitbreiden met nieuwe overlegtechnieken
  • op deze manier de onderlinge samenhang helpen versterken en hulp bieden bij het zelfstandig verder ontwikkelen en onderhouden van de diverse activiteiten
  • functies helpen invullen, structuur brengen in overlegdata, overlegcultuur uitbreiden, helpen maken van afspraken, organiseren van trainingen en helpen sturen bij het organiseren van  activiteiten voor de jongeren
  • superviseren van de al door lokale mensen uitgevoerde activiteiten voor de lagere schoolkinderen en waar nodig ondersteuning bieden bij het scholen en werven van nieuwe vrijwilligers uit het dorp.
  • sociologisch onderzoek doen naar  wat wel en wat niet werkt binnen deze kaders en binnen deze gemeenschap
  • rapporteren van de bevindingen aan het Ministerie van Jeugd- en Sportzaken, Cocon, UNICEF en Kansrijk Suriname

Dit alles heeft een begeleidende en ondersteunende functie, teneinde na 4 maanden het dorp verder toegerust te hebben, om alleen verder te gaan met de projecten voor de jonge en oudere jeugd.

Geïnteresseerd? stuur een meil naar secretaris.ks@gmail.com

Wilt u ons helpen?

U kunt HIER geld aan ons overmaken