Periodieke schenking

Periodieke gift in geld

U geeft een periodieke gift als:
De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen
Dat betekent dat u verplicht wordt elk jaar hetzelfde bedrag aan de instelling of vereniging te betalen. U mag zelf bepalen of u het jaarlijkse bedrag opsplitst in meerdere bedragen of dat u het in 1 keer betaalt, maar u moet dus minstens 1 keer per jaar een bedrag overmaken naar de Kansrijk Suriname.
uUmaakt deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar over naar Kansrijk Suriname.

Zo doet u het:
Gebruik het formulier Periodieke gift in geld
U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst op te sturen. Wel ondertekend in tweevoud naar Kansrijk Suriname, dan sturen wij een getekend exemplaar naar u terug voor uw administratie
adres:
Stichting Kansrijk Suriname
IJsselkade 23,
7201HD Zutphen
U moet de overeenkomst wel goed bewaren. Als de belastingdienst uw aangifte controleert , kunnen zij u om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

U mag een periodieke  in zn geheel aftrekken van de belasting (zonder de drempel van 1%)  als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
-U doet de periodieke gift aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI)
-U hebt de periodieke gift laten vastleggen imet een schriftelijke overeenkomst.
-Kansrijk Suriname levert u geen tegenprestatie voor de gift.