Met een lege maag de les in, dat willen we niet. U kunt helpen!

3 oktober 2016

De scholen zijn weer begonnen.

Met een lege maag de les in, dat willen we niet.

U kunt helpen!

Z i e   o n s   n i e u w s t e   p r o j e c t .
o n t b i j t   v o o r   d e   a l l e r a r m s t e n   o p   d e   C l a r k e s c h o o l 

broodmaaltijd-clarkeschool