BERICHT VAN HET BESTUUR VAN KANSRIJK SURINAME

KORT VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING OP 6 APRIL 2024.

1. Onze secretaris Bram de Knegt kondigde al eerder aan dat hij per 1 april 2024 wilde stoppen met deze functie. In een recente brief bevestigde hij dit voornemen, zodat Bram nu officieel interim-secretaris is, want hij wil de werkzaamheden blijven uitvoeren, zolang er geen nieuwe secretaris benoemd is. Een uitgebreid dankwoord volgt nog, maar eerst het mooie nieuws: in dezelfde vergadering maakt Tineke Ubbels bekend dat ze toe wil treden tot het bestuur en daarin de secretaris-functie wil vervullen. We zijn heel blij met Tinekes komst. Ze heeft uitgebreide ervaring in diverse bestuursfuncties. Tineke volgt al jaren het werk van Kansrijk Suriname en na het bijwonen van enkele vergaderingen heeft ze besloten tijd en werkkracht aan onze Stichting te geven. In de volgende Nieuwsbrief introduceert Tineke zich.

2. We bespreken uitgebreid ons project Clarkeschool. We pakken het Beleidsplan 2023 erbij en lezen en evalueren onze voornemens. Alles wat we ons voorgenomen hebben, is uitgevoerd: vervangen van houten moesbakken door  gemetselde bakken, de verdere aanleg van de tuin met vruchtbomen en -struiken en de inrichting van de keuken. Bestuursleden waren in januari/februari van dit jaar in Suriname en hebben alles gecheckt en bewonderd. Onder de strakke leiding van directrice mevrouw Jane Ladi is alles perfect uitgevoerd.

3. Natuurlijk krijgen we een toelichting op de maandelijkse cijfers van onze penningmeester Jeroen Martinot. De financiën zijn gezond.

4. We bespreken de voortgang van de nieuwe projecten voor Studiefinanciering en Sociaal Raadsvrouwe. Die voortgang is er en we zijn nu zover dat we naar de financiering van die plannen kunnen gaan kijken. Externe sponsoring is noodzakelijk. We spreken af wie wat daarin gaat doen.

Willem Wanrooij