BERICHT VAN HET BESTUUR VAN KANSRIJK SURINAME

KORT VERSLAG VAN DE BESTUURSVERGADERING 18 JUNI 2024

  1. Tolin Alexander, onze voorzitter in Suriname, is in Nederland als deelnemer/regisseur bij het Oeral Festival op Terschelling. Vandaag is hij aanwezig bij ons overleg. 
  2. Er is goed nieuws, de beoogd Sociaal Raadsvrouwe in Sunny Point, mevrouw Glunder, heeft ‘ ja’  gezegd tegen ons verzoek om de functie te gaan vervullen. Een lang gekoesterd plan is heel dicht bij de uitvoering gekomen. Henk van Tilborg gaat de besprekingen over de voorwaarden met haar afronden en zet de uitkomsten in een contract volgens ons format. 
  3. Directrice Jane Ladi is begonnen met het opsturen van filmpjes over het werken in de moesbakken van de Clarkeschool. Deze fimpjes gaan we bewerken tot een Leergang. Tolin, die veel ervaring heeft met film maken, biedt aan om professionele tips te geven. Dat aanbod nemen we graag aan. We gaan Jane informeren.
  4. We bespreken ons plan voor het opzetten van een Studiefonds. De contouren voor een voorlopige opzet worden duidelijker. Punten hierin zijn: 
  • Op grond van de kostenberekening per kind per jaar, bepalen we hoeveel leerlingen jaarlijks aangemeld kunnen worden
  • De 2 basisscholen op Sunny Point worden betrokken bij de selectie.  Elke school kan de helft van dit aantal leerlingen kiezen. Criteria zullen aangescherpt worden.
  • Voor het intakegesprek en monitoring gedurende het schooljaar vragen we aan drie mensen die al met ons samenwerken, of ze als drietal dit werk op zich willen nemen. 
  • De  besturen in Nederland en Suriname houden op grote lijnen toezicht op de uitvoering.
  • We nemen het besluit om het Projectplan verder in te vullen en de aanbevelingen van Rajen en Marien te bespreken. 
  1. De volgende vergadering is een Beleidsvergadering. We zijn dan in Tilburg, evalueren en blikken verder vooruit. Welke lijnen trekken we verder de toekomst in? Tolin is op dat tijdstip weer terug naar Suriname, maar in oktober 2024 is hij in Nederland en we spreken meteen af dat we in die periode een tweede beleidsvergadering plannen, waaraan Tolin in vivo kan deelnemen. 

Verslaglegger: willem wanrooij